De Smilde

Zomerstop vrijwilligers

In ‘Het Huus van de Smilde’ is de afgelopen tijd door veel vrijwilligers hard gewerkt met archiefwerkzaamheden, scannen, ordenen, verslaglegging, enzovoort.
Daar zijn we als vereniging erg blij mee. Nu houden we even een zomerstop.
Vanaf 1 oktober gaan we weer beginnen.
Denkt u ook dat lijkt me straks wel wat, u bent van harte welkom.
Vele handen maken licht werk!

Het Huus van de Smilde

Op de in januari gehouden neijjoarsvisite is door de voorzitter Geja Hoogeveen de naam van onze nieuwe verenigingsruimte bekend gemaakt.
We hadden op de open dag aan de leden gevraagd: Bedenk een naam!
Velen hebben hier gehoor aan gegeven om een naam te bedenken voor de nieuwe verenigingsruimte. Er is gekozen voor de naam Het Huus van De Smilde, refererend aan de naam van onze historische vereniging en de leden die allemaal op de Smilde wonen of hebben gewoond, of het nu Boven-, Midden-, Hijker- of Hoogersmilde is.
De bedenker ervan is Hotze de Groot.

Contributieverhoging

In de jaarvergadering van 9 maart 2017 stelde het bestuur een contributieverhoging voor. De penningmeester gaf onder andere als reden aan de huurverhoging van de nieuwe verenigingsruimte ‘Het Huus van de Smilde’ en ook de verandering van zwartwit naar kleurendruk van Levend Verleden speelde daarbij een rol. Met ingang 1 januari 2018 gaat de contributie met € 2,00 omhoog en is de contributie vastgesteld op € 17,00 per jaar.
De aanwezige leden zijn hiermee akkoord gegaan.

Bruikleen en Schenkingen

De Historische Vereniging De Smilde kreeg een tijd geleden van de heer George Eleveld een antiek kabinet ter bruikleen aangeboden. Door zijn verhuizing van Frankrijk naar Nederland bleek het kabinet niet in de nieuwe woning te passen. In zijn directe familie was ook niemand die het kon gebruiken. Omdat hij wist dat onze vereniging een nieuwe ruimte had betrokken, heeft hij ons in overweging gegeven om namens de erven Eleveld-Fernhout het kabinet te aanvaarden als bruikleenobject. Wellicht als ruimte voor archief- en onderzoekwerkzaamheden.

Lees meer: Bruikleen en Schenkingen

Verhalenwedstrijd

Voor het eerst sinds ‘Levend Verleden’ verschijnt is er, op de inleiding na, geen redactielid aan het tweede nummer van 2017 te pas gekomen. Dit was het gevolg van een schrijfwedstrijd die werd georganiseerd. Maar liefst vijftien verhalen werden er ingestuurd. Natuurlijk hoopten we vooraf, dat we enkele van de verhalen in ons tijdschrift konden opnemen. De kwaliteit van de verhalen was echter zo goed, dat besloten werd om alle verhalen te plaatsen en dan niet verspreid over meerdere nummers, maar allemaal in het juninummer.

Lees meer: Verhalenwedstrijd

De prehistorische veenbruggen van Smilde

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling. Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

Lees meer: De prehistorische veenbruggen van Smilde

©de Smilde 2011-2014