De Smilde

In onze gehaaste tijd van tegenwoordig kan het voorkomen dat er iets gemist wordt dat van belang kan zijn. In december zijn er wat meer momenten dat we de tijd kunnen nemen. De redactie heeft geprobeerd om u daar doorheen te helpen. We zijn ons bewust, dat er verhalen geschreven worden die niet voor iedereen interessant zijn. Maar er blijkt, horen we zo af en toe om ons heen, dat er wel waardering voor het tijdschrift ‘Levend Verleden’is.

Dit jaar organiseren wij een excursie naar Friesland. In Lemmer zullen we het Ir. D.F. Woudagemaal bezoeken met o.a. een film, rondleiding en lunch. Na de lunch vertrekken we naar Joure om een bezoek te brengen aan het Museum Joure o.a. bekend van de Douwe Egberts koffie. Ook hier een rondleiding.

Voor deze excursie meldt u zich aan door € 48,00 p.p. over te maken op bankrekeningnummer NL 30 RABO 0359 8528 31 t.n.v. W. van Essen o.v.v. Friesland 2019, uw naam, adres en woonplaats. Meldt u zich aan voor 1 april 2018 i.v.m. het maken van reserveringen.

Op woensdagavond 21 november 2018 was het erg druk in Café “The Bridge” in Bovensmilde. De Historische Vereniging De Smilde had Henk Pras uitgenodigd voor een avondje in de Drentse taal.

De foto`s op de site zijn weer beschikbaar.

Alle foto`s waarbij de eigenaar niet bekend is, zijn verwijderd. Dit in verband met het auteursrecht.

De Historische Vereniging De Smilde heeft er naar gestreefd de rechten van illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degene die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog via het bestuur tot de Historische Vereniging De Smilde wenden.

 

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling. Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

De Historische vereniging De Smilde heeft een archief tot haar beschikking. In dit archief staan inmiddels al enkele meters informatie over de voormalige gemeente Smilde. Met als doel informatie te verzamelen die niet verloren mag gaan. Deze informatie wordt regelmatig gebruikt voor onder andere artikelen in ‘Levend Verleden’ en onderzoekers die naar specifieke historische gebeurtenissen zoeken.

©de Smilde 2011-2014