De Smilde

Vorig jaar november kregen wij van de Gemeente te horen dat we per 1 juni 2019 Villa Maria moesten verlaten.
Erg jammer voor ons, want we waren blij met onze plek in de Villa.
Maar we hebben een nieuwe stee.

In het Huus van de Smilde is de afgelopen tijd door onze vrijwilligers weer veel werk verzet met archiefwerkzaamheden, scannen enz.
Daar zijn we als vereniging heel erg blij mee.
We houden nu even een zomerstop en begin oktober starten we weer.

Rabobank Clubkas Campagne heet voortaan Rabo Clubsupport. De campagne krijgt een nieuwe naam en wordt dit najaar weer georganiseerd.
De Rabobank draagt het verenigingsleven een warm hart toe en zal weer een bedrag beschikbaar stellen ter verdeling onder de lokale verenigingen en stichtingen.

Heeft u al één van de drie historische wandelroutes al gelopen?

Vast niet alle leden van ‘De Smilde’ hebben dat gedaan en dat is helemaal niet erg, want de route aanwijzingen blijven wel een aantal jaren staan, is de verwachting. Neem dus gerust de tijd. De verhalen op de borden, zijn kort gehouden, maar er is ook een website (https://historischeroutedesmildes.nl) waarop via het bord verhalen kunnen worden gelezen. In de loop der tijd worden die verhalen aangevuld met nieuwe, dus blijf alert!

Logo wandelenDe afgelopen tijd heeft een werkgroep van Culturele Raad Smilde (CRAS) en de Historische Vereniging ‘De Smilde’ gewerkt aan de realisatie van een historische route door de Smildes. Met de fietsroute en de driedorpsommetjes langs de informatieborden kan iedereen op een makkelijke manier kennis nemen van de rijke geschiedenis van de Smildes. Veel partijen hebben bijgedragen om deze routes mogelijk te maken: Rabofonds, Prins Bernard Cultuurfonds en de gemeente Midden-Drenthe.

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling. Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

©de Smilde 2011-2014