Nieuwsarchief

Lezingen Joodse Gemeenschap in Smilde


Hij belichtte ook de joodse begraafplaats in Hoogersmilde uitvoerig aan de hand  van foto’s van de grafzerken. De teksten die in het hebreeuws op de zerken staan zijn vertaald om zo een beeld te krijgen wie er ligt begraven. Al met al een boeiend verhaal.
Na de pauze heeft de tweede spreker Bas Kortholt (historicus en medewerker kamp Westerbork ) uit Smilde ons op enerverende wijze meegenomen over het wel en wee van een voormalige inwoner van Smilde de heer Isak Elias van Spier. De heer van Spier was schoolmeester, leraar wiskunde op de middelbare school in Smilde en woonde in 1940 in het huis wat nu Hoofdweg 16 is. Op 1 maart 1941 is hij ontslagen als leraar, omdat Joden geen les meer mochten geven. Hij heeft nog een jaar in Smilde gewoond en op 17 augustus 1942 volgde een oproep zich te melden in het Joodse werkkamp Ruinen. Via kamp Westerbork en kamp Monowitz-Buna op 8 december 1943 naar kamp Auschwitz gestuurd en daar overleden op 24 januari 1944.
Naast dit persoonlijke verhaal is ook de geschiedenis van Kamp Westerbork nog uitvoerig aan de orde geweest.
Aan het slot van de avond heeft de heer H. van den Boer (voorzitter Stichting Stolpersteine Beilen) nog een toelichting gegeven over de struikelstenen waarvan de legging plaats zal vinden op 5 oktober 2017. De gedenksteentjes zullen worden gelegd ter nagedachtenis aan de omgebrachte joodse inwoners en verzetstrijders van de voormalige gemeente Smilde.
We kunnen terugkijken op een boeiende en indrukwekkende avond.

 

©de Smilde 2011-2014