Nieuwsarchief

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

nze Historische Vereniging De Smilde doet evenals in 2016 mee. Toen is aan de vereniging een bedrag uitgekeerd van € 822,15. De Rabobank deed daar voor elke deelnemende vereniging nog eens 100 euro bovenop en dat resulteerde in het prachtige bedrag van € 922,15. Dit geld is besteed aan de verdere inrichting van de verenigingsruimte.
Het doel van dit jaar is de viering van het 15-jarig jubileum van de vereniging in september 2018.
Bent u lid van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe en draagt u de historische vereniging een warm hart toe, stem dan op de Historische Vereniging De Smilde. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5000,00).

©de Smilde 2011-2014