Fotoalbum

De Historische Vereniging De Smilde heeft er naar gestreefd de rechten van illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog via het bestuur tot de Historische Vereniging wenden.

(klik op een van de foto's om de foto te vergroten)
©de Smilde 2011-2014