2000 Cultuur - Molukkers

2001-004 Gijzelingen 4

Diverse krantenartikelen over de Gijzeling door de Zuid-Molukkers
Niet gesorteerd

2001
Map 1 Mei-juni 1977 met nabeschouwingen.
Map 2 April -augustus 1978 met nabeschouwingen.
Map 3 Artikelen over de Zuid Molukse kwestie en andere artikelen.
2001-149 Drenthe eerste provincie met bevolkingszelfonderzoek van oudere Molukkers. Maandblad Drenthe, juni 1984.
2001-150 Zuid Molukse jongeren: trouw waaraan? Maandblad Drenthe juni 1975 .
2001-151 Schets van de Molukse cultuur en historie.
2001-152 Het Zuid Molukse terrorisme.
2001-153 Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
2001-154 Wij willen laten zien wie we zijn. Weekeind bijlage Drents-Groningse Pers. 23 maart 1991.
2001-155 Van Makassar naar Bovensmilde. Een documentaire over een volksverhuizing die niemand wilde.
2001-156 Zwartboek. Assen september 1977.
©de Smilde 2011-2014