1800 Gebouwen, Monumenten, Families, Personen

1804 Smildegers, bekende personen

1804-001 Vermaning, Tjerk. Amateur archeoloog 
A Stapert, archeoloog, zegt: Wat Vermaning zegt, klopt niet.
B Vermaning: Aanklacht tegen mij, dekmantel voor iets anders. 
C De Neandertaler-schedel van Smilde opnieuw bekeken van der Sanden. 
D Natuurtalent of meesterkraker? Nieuwsblad v/h/ Noorden 7-3-1981 
E Varend museum werd in oude luister hersteld. Vermanings cruise kan beginnen. 
F G, H I en J Vrij compleet overzicht over de vondsten, meningsverschillen en rechtzaken van Vermaning aan de hand van
geschrift van Vermaning en krantenartikelen.
1804-002 Radix-Martinus Interview van 12-7-1963. Scheepstimmerman, wagenmaker, broodventer .
1804-003 Hazelhoff-Keizer, Cornelia, vertelt over .A muziek, B school, C Oude Veenhoop, D Distributie Kantoor, E collega`s, F De overval in 1943 G Haar huwelijk, H scheepsjager, I huisslacht, J kerstboom, K klasgenoot E.J.Woortman. Tot p
1804-004 Schoot-Schilt, van der. Tiny vertelt over de school van haar vader te Bovensmilde.
1804-005 Grevijlink, Lambartus. Meer dan alleen kaartenmaker.
1804-006 Vroome, Mans de. van de Kakeie alias de Vroome. De vroome dynastie actief in Drenthe.
1804-007 Joffers, Anne. Aantekeningen van Joffers.
1804-008 Korteweg, Kees en Eva Bakhoven. Een dubbel avontuur op woeste grond. A Het landhuisje van Korteweg. B
1804-009 Naber, Albert. Schilder met als hobby het verzamelen van oude foto`s van Smilde.
1804-010.  Feiken, Pieter. Uit de tweede wereldoorlog. a De eerste oorlogsdagen b Zijn tewerkstelling in Duitsland.
1804-011  Koerts. Brief uit Ned.Indië aan de heer Joh. Boerhof.
1804-012 Uildriks, Klaas. Vertelt over vroeger en hoe het ging in de 2e wereldoorlog.
1804-013.  Pit, Harm. De zinloze executie in de tweede wereldoorlog.
1804-014 Werp, Douwe Johannes van der. Ook dominee te Smilde na de Afscheiding.
1804-015 Bruggink, Eppe, schaapherder te Hoogersmilde.
1804-016 Hatzmann, Johannes. Luitenant. Vocht bij de Berezina. a en b Provinciale Drentsche en Asser Courant van 25-11-1967. Hatzmann overleefde vier veldtochten..
1804-017 Engberts, Mevr. L. vertelt over haar ouders enz.
1804-018 Amsing, Dhr. B. vertelt over radio distributie tot ca 1960.
1804-019 Gans-Sinckgraven, Mevr. G. vertelt over de gebeurtenissen in en na de 2e wereldoorlog.
1804-020 . Eleveld-Ottens, mevr. G. vertelt over de gymnastiekvereniging S.S.S.
1804-021 Lok, Geert vertelt het verhaal van zijn opa en diens 2 broers die dienst namen in het leger voor dienst in ned. Oost Indië
1804-022 Kamp, Jelte van der. Vertelt over de boekhandel van Johannes Schreuder te Smilde.
1804-024 Cate, Roelof ten. Herinneringen uit zijn jeugd. Over het aanvullen van zand in de Hoofdweg langs het kanaal en het
opblazen van de bruggen bij het begin van de 2e wereldoorlog.
1804-025 Hummel, Mevr. Jentje, getrouwd met Lambertus Fledderus. Foto en gezins samenstelling met bezittingen.. 
1804-026 Kramer, Jan . Soldaat onder Napoleon. Een brief uit Rusland.
1804-027 Hatzmann, Gebroeders Kees en Koop. 
A `t Was wel de bedoeling dat je de snikke leeg had. 
B De Hatzmannegies van de Smilde. Boderijders Hatzmann. 
1804-028 Nystad,. Samuel was afkomstig uit Smilde. Vier generaties Nystad, antiquairs.
1804-029 Andriesse, W. gemeente ontvanger te Smilde onderscheiden.
1804-030 Bosma, Aaltje werd 101 jaar te Smilde.
1804-031 Popken, Jan. Levensbericht van Jan Popken door J.G. v.d. Corput.
1804-032 Kramer, Joke. Smilder sopraan van de Deutsche Oper am Rhein.
1804-033 Blomberg, Jannes. Jannes gaat naar "Het Dorp"
1804-034 Strik, Frens. Bet-over-grootvader van Anne de Vries, schrijver van Bartje.
1804-035 Voogt, Adri. Opleiden zit Adri Voogt in het bloed.
1804-036 Haan, Docter de. Een separist, de afgescheidene docter de Haan te Smilde.
1804-037 Snippe Wolbert. De Paander bij boeldagen. Drentsche en asser Courant 10-12-1967.
1804-038 . Beijert, Jan. Iets uit zijn leven.
1804-039 Andel-Schipper, Hennie van. ,
A Andel Nederlands oudste
B De laatste onderdaan van Koning Willem 3,
C Ik weiger een chagrijn te worden. 
D Aanvraag verhunning voor geitenhok. 
E Kopie geboorteakte. 
F Op statiefoto met koningin Beatrix. 
1804-040 Uilenberg, Jan Jantinus. Een voorbeeld van collaboratie in de literatuur van Drenthe. Het Drents volkslied. 
Herinnering aan oude meester te Smilde
1804-041 Alberts, Hendrik. Hiberts is vreemde eend in nageslacht.
1804-042 Stel, Jo. [Johanna Henderika] Een dienstmeid in Assen
1804-043 Velde, Jan van der. Werd op 19 oct. 1938 100 jaar. Stukje levensverhaal.
1804-044 Theunis van der, werd op 29 november 1964 koninklijk onderscheiden. 
1804-045 Webster, Alexander Gijsbert. Hagepreken. Voorvader van de families Seidel en Hatzmann.
1804-046 Wattenburg, Haatje. Was schoenmaker te Smilde.
1804-047 Ypma, Cornelis Auwerda, dokter omgeving Geeuwenbrug. Dreigbrief
1804-048 Dijk, Bertho. Over zijn leven als buschauffeur. 
1804-049 Melein, Frans. Brugwachter geeft dichtbundel uit.
1804-050 Eekhout, Dhr. Eigendommen aan landerijen te Smilde.
1804-051 A Veenstra, Froukje. Mulo diploma, gehaald in 1931 
B Akte van bekwaamheid voor l. o. in nuttige handwerken voor meisjes, 1938 
C Doktersverklaring dat ze niet lijdt aan tuberculose. 1940 
D Getuigschrift van zedelijk gedrag 1940 
E Verklaring van burgemeester Berghuis dat ze bevoegd is les te geven 
F Akte van aanstelling aan gereformeerde. School voor lager onderwijs te B 13 Smilde 
G Verklaring van Froukje Veenstra om zich te onthouden van elke handeling tegen het Duitse rijk of de Duitse weermacht 
H Getuigschrift van zedelijk gedrag 29 april 1941 
I Mededeling van meester Zwering van Christelijk lager onderwijs. te Hoogersmilde van aanstelling 
J Verklaring van B. en W. van aanstelling te Hoogersmilde 
K Akte van benoeming aan Christelijke U.L.O te B 390 te Smilde 
L Getuigschrift van zedelijk gedrag 24 april 1941 
M Verklaring dat Froukje verzekeringsplichtig is in de zin van de ziektewet plus rentekaarten en lijst met rentenummers 
N Akte van benoeming bij de Christelijke School voor U.L.O te Smilde 
O Verklaring dat Froukje op 29 okt. 1946 is getrouwd o
1804-052 Albert Engberts. Beurtschipper. Getrouwd met Aaltje Boerma Ypkes dochter, geb. te Smilde

Copyright © de Smilde 2011-2023