1100 Gezondheidszorg

1101-037 Reglementen en statuten

Map met :
Verzekeringsreglement betreffende ziekte- en invaliditeit met daarbij gevoegd verzekeringsovereenkomsten, afrekeningen ziekengeld e.d.
Reglement onderlinge brandwaarborgmaatschappij Smilde en omstreken - 1950
Statuten en Reglement der Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose in Smilde en Laaghalerveen - 1911

©de Smilde 2011-2014