1100 Gezondheidszorg

1102 Archief Comité Patiëntenbelang Smilde

1102-01    Moeten dokters apotheken verdwijnen
1102-02 Vragenlijst aan Apotheekhoudende artsen/Apothekers/Comité.
1102-03 Schets van de eerstelijns gezondheidszorg./
1102-04 Landelijke huisartsen vereniging. Nota 1980.
1102-05 Brief aan Comité van Commissie Gebiedsaanwijzing geneesmiddelen voorziening
1102-06 Aantal inwoners gemeente Smilde 17 december 1980.
1102-07 Kaart met wijk indeling gemeente Smilde.
1102-08 Doktoren in de gemeente Smilde van 1830 tot 1980.
1102-09 Brief van Commissie Gebieds aanwijzing in Drenthe. 12-1-1981.
1102-10 Juni 1975. De Smildegers vinden dat........
1102-11 Brief van Min. van Volksgezondheid en Hygiëne aan Commitee. 31-3-1981
1102-12 Van Comité aan Commissie Van gebiedsaanwijzing. 19 februari 1981.
1102-13 Van Comité aan staatssecretaris Van Volksgezondheid enz. 20-2-1981
1102-14 Brief van Mevr. Wielink-Kloezen aan Mevr. Veder-Smit. Staatssecretaris Volksgezondheid 23-2-1981
1102-15 Brief van Comité aan Mevr. Veder-Smit. StaatssecretarisVolksgezondheid. 13-3-1981
1102-16 Brief van Commissie Voor gebieds aanwijzing aan Dhr. H. Poldervaart 30-3-1981.
1102-17 Brief van centrale Comm. Voor gebiedsaanwijzing aan Minister van Volksgezondheid. Onderwerp beroepschrift van arts J. Huiges 27-10-1981
1102-18 Krantenbericht. Onderwerp nieuwe regels vestiging apothekers. 19-11-1981
1102-19 Brief van Comité aan vaste kamer commissie Volksgezondheid. 9-12-1981
1102-20 Minister van Volksgezondheid aan Comité. Onderwerp beroep Huiges. 8-3-1982
1102-21 Minister . van Volksgezondheid aan Comité. Onderwerp beroep Batelaan 8-3-1982.
1102-22 Minister . van Volksgezondheid aan Landelijke huisartsen vereniging. 11-3-1982.
1102-23 Ruilverkavelings kaart met gebieds aanduidng werkgebied doktoren in gemeente Smilde.
1102-24 Brief Comité aan afdeling rechtspraak van Raad van State. April 1982.
1102-25 Brief Comité aan afdeling rechtspraak van Raad van State. April 1982.[1 vel]
1102-26 Brief advocaten aan afdeling rechtspraak Raad van State betreffende verzoek om schorsing en treffen van voorlopige voorziening namens Batelaan en Huiges. 30-3-1982
1102-27 Brief advocaten aan voorzitter Afdeling rechtspraak Raad van State. 31-3-1982.
1102-28 Brief Comité aan afdeling rechtspraak van Raad van State. 5-4-1982.
1102-29 Brief van Dr. A. Lansinkk aan Dhr. Js. Visscher, Hoogersmilde 1-6-1982.
1102-30 Brief advocaten aan voorzitter Afdeling rechtspraak Raad van State. 9-6-1982
1102-31 Machtiging door Poldervaart aan Mevr. Wielink en Dhr. Js Visscher.
1102-32 fdeling rechtspraak van Raad van State aan advocaten over behandeling beroep van Batelaan en Huiges op 22-6-1982. brief van 17-6-1982.
1102-33 Voorzitter rechtspraak Raad van State verslag van zitting op 22-6-1982.
1102-34 Uitspraak van de afdeling rechtspraak over verzoek om schorsing besluit van de minister van Volksgezondheid.
©de Smilde 2011-2014