1100 Gezondheidszorg

1103 Vereniging voor Ziekenhuisverpleging en ziektekosten [Fedoz]

1103-001 Notulenboek van de Onderlinge vereniging voor ziekenhuisverpleging. Van 6 mei 1954 tot 15 januari 1974.
Inhoud: verslagen van bestuursvergaderingen en jaarverslagen.
1103-002 Notulenboek van Fedoz, afdeling Smilde ziektekostenverzekering. Inhoud jaarverslagen van 1975 tot 1989. 
Achterin een lijstje van namen en bedragen vakantiegeld[?]over de jaren 1985 t/m 1987.
En een presentielijst van de 
ledenvergadering op 20 mei 1975.

 

 

©de Smilde 2011-2014