1100 Gezondheidszorg

1101- 1 Jaarverslagen 1920 - 1973

1920 Lijst der werkzaamheden (te weten bezoeken aan zieken en t.b.c. Bestrijding 
1923–1926 idem
1927 idem + vermelding van het aantal uitgeleende artikelen
1928 idem + ook de vermelding dat zr. Leuth de wijkverpleegkundige was
1929 -1931 lijst der werkzaamheden + aantal uitleningen + ondertekend door zr. A. de Jong
1932-1945 lijst der werkzaamheden + aantal uitleningen + ondertekend door zr. H. Naber
1946 Overzicht van het jaar 1946 (aantal wijkbezoeken, zuigelingenbezoeken, t.b.c. bezoeken , uitgeleende artikelen, consultatiebureau- bezoeken en schoolbezoeken) ondertekend door zr. E.N. Hemmes en zr. A. Pieters
1947 Lijst der werkzaamheden: voor het eerst een splitsing in Bovensmilde en Hoogersmilde. Niet duidelijk is of Smilde ook meedoet.  De stukken zijn ondertekend door zr. J. Piso en zr. T. Swart.
1948-1949 idem
1950-1953 idem + het jaarverslag “Moeder en kind”.
1954 idem + jaarverslag consultatiebureau voor zuigelingen en een jaaroverzicht van de werkzaamheden van de beide wijkverpleegkundigen zr. Piso en zr. Swart.
1955 idem + jaarverslag kinderhygiëne in Smilde en Hoogersmilde
1956 Jaarstaat bestaande uit een voorgedrukte staat die met de hand is ingevuld. Is veel uitgebreider dan de vorige jaarverslagen, maar de handgeschreven jaarverslagen zijn er ook weer bij.
1957-1973 idem
©de Smilde 2011-2014