1300 Landbouw

1301-04 Kavelruil “Witterweg ”

A overzichtskaart kavelruil “Witterweg”
B kaart met getekende oude situatie.[duplo]
C kaart met getekende nieuwe situatie.[duplo]
D evaluatie-overzicht
E overeenkomst
F ministerie van VROM. Over grenskwestie bij Witterzomer
G brief aan deelnemers. 18-9-1979.
H ministerie van VROM. Uitnodiging voor ondertekening op 20-9-1979.
I secretaris. werkgroep kavelruil Drenthe. Uitnodiging ondertekend op 13-12-1979
J ministerie Landbouw en Visserij. Goedkeuring kavelruil.2-4-1980

©de Smilde 2011-2014