1300 Landbouw

1301-015 Kavelruil “`t Noorden”

A omgevingskaart kavelruil
B hulpkaart oude situatie
C hulpkaart nieuwe situatie
D getekende kaart nieuwe situatie
E getekende kaart plan van voorzieningen [duplo]
F evaluatie overzicht kavelruil
G kladje met gemaakte kosten
H plantenziektekundige dienst, ontheffing verbod aardappelteelti
I overeenkomst met handtekeningen deelnemers
J ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil 22-10-1979

©de Smilde 2011-2014