1300 Landbouw

1301-19 Kavelruil “De Polle”

A omgevingskaart van de kavelruil
B getekende kaart van oude situatie
C getekende kaart van nieuwe situatie
D getekende kaart van plan voorzieningen
E lijst deelnemers met inbreng en toedeling
F lijst deelnemers en verrekeningen
G financieel overzicht
H berekeningen voor enige deelnemers
I onderlinge overeenkomsten
J subsidie berekening
K overeenkomst met handtekeningen van de deelnemers 26-6-1984
L goedkeuring kavelruil

©de Smilde 2011-2014