1300 Landbouw

1301-022 Kavelruil “Trul”

A omgevingskaart kavelruil
B getekende kaart oude situatie
C getekende kaart nieuwe situatie[3 stuks]
D beknopte toelichting op kavelruil
E uitnodiging voor ondertekening overeenkomst met gegevens op 4-5-1982
F overeenkomst met handtekeningen deelnemers
G ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil 3-9-1982
H brief van Das rechtsbijstand over geschil

©de Smilde 2011-2014