1400 Onderwijs

1403 Openbaar lager onderwijs gemeente Smilde

1403-001 Honderdtachtig jaar onderwijs en kwart eeuw de Meenthe Bovensmilde
1403-002 Het lager onderwijs in Drenthe. Tweede district schoolopziener H.Doornbos. Inspectie te Hoogersmilde, Hijkersmilde en Bovensmilde in 1837 en 1844.
1403-003 Akte van algemeene toelating tot Schoolonderwijzer van den tweeden rang voor Anthonie Spier, onderwijzer te Hoogersmilde.
1403-004 Oude openbare lagere school, nu bibliotheek, te Hoogersmilde: Zware last voor gemeente.
1403-005 Openbare lagere school Bovensmilde viert 180 jarig bestaan met reünie. 15 feb. 2003.

 

 

 

  

  

  

 

  

©de Smilde 2011-2014