1400 Onderwijs

1402-001 CBS "De Wingerd"

Documenten CBS de Wingerd Bovensmilde DEEL 1

1402-001-01 Brievenlijst t/m 26-09-1989
1402-001-02 0kt 1989 Brief aan de ouders van onze leerlingen betr. Aktie milieu
1402-001-03 Verslag van de DB-vergadering d.d. 21-09-1989
1402-001-04 Agenda Algemene bestuursvergadering 05-10-1989
1402-001-05 Agenda voor de DB-vergadering 21-09-1989
1402-001-06 Agenda Personeelsvergadering 21-09-1989
1402-001-07 Exploitatie 1989 t/m 20 september
1402-001-08 Mededeling voor de D.B. verggadering 20-09-1989
1402-001-09 brief, onderwerp: Zittenblijvers groep 3 (6) cursus 1989-1999. 19-09-89
1402-001-10 Agenda, Personeelsvergadering, plus verslag ( 3 pagina’s) 18-09-1989
1402-001-11 Recapitulatie ouderinformatieavond van 31-08-1989. 18-09-1989
1402-001-12 Verslag van de MR-vergadering 12-09-1989
1402-001-13 Brievenlijst t/m 07-09-1989.
1402-001-14 Notulen bestuursvergadering 07-09-1989 (4 pag.)
1402-001-15 Agenda Algemene Bestuursvergadering 07-09-1989
1402-001-16 Agenda Personeelsvergadering ( 2 pag.) 29-08-1989
1402-001-17 Verslag DB-vergadering d.d. 24-08-1989
1402-001-18 Exploitatie 1989 t/m 17 augustus 1989
1402-001-19 Voorstel vergaderdata 21 september 1989 t/m 3 mei 1990
1402-001-20 Afvloeiingsregeling per 1 augustus 1989
1402-001-21 Brief Stichting Dienstverlening Christelijk Onderwijs Emmen e.o.
Betreft FORMATIE 1989/1990. Situatie per 01-08-1989
1402-001-22 Verslag van de MR-vergadering. 03-07-1989
1402-001-23 Vergadering Bouwcommissie CBS de Wingerd d.d. 11-07 1989
1402-001-24 Concept S.W.P. Muzikale vorming (2 pag.) 29-06-1989
1402-001-25 O.E.T.C. (onderwijs in eigen taal en cultuur) ( art.10 van de W.B.O.) 29-06-1989
1402-001-26 Notulen van de A.B. vergadering d.d. 29-06-1989
1402-001-27 Notulen bestuursvergadering d.d. 29-06-1989 (6 pag.)
1402-001-28 Agenda, Algemene bestuursvergadering 29-06-1989
1402-001-29 Lijst met Aktiepunten t/m 29-06-1989 (Ongedateerd)
1402-001-30 Voorstel schoolbezoeken (Ongedateerd)
1402-001-31 Exploitatie 1989 t/m 6 juni (Ongedateerd)
1402-001-32 Verslag D.B. vergadering 15-06-1989 (3 pag.)
1402-001-33 Agenda D.B. vergadering. 15-06-1989
1402-001-34 Brievenlijst t/m 13-06-1989 ( 2 pag.)
1402-001-35 Procedure uitbreiding schoolgebouw. 08-06-1989
1402-001-36 Verslag MR. Vergadering. 06-06-1989
1402-001-37 Brief Besturenraad Protestants Chr. Onderwijs. 05-06-1989 ( 5 pag.)
1402-001-38 Brief Besturenraad Protestants Chr. Onderwijs. 01-06-1989 + (18 Pag. Prognose)
1402-001-39 Informatie betreffende Zittende- en nieuwe- bestuursleden (3 pag.) Mei 1989
1402-001-40 Verslag van de Pers. Vergadering van 29-05-1989
1402-001-41 Agenda, Personeelsvergadering. 29-05-1989 ( 3 pag.) +
notulen teamvergadering. 18 mei 1989 +
vakantie rooster 1989-1990
1402-001-42 Voorstel m.b.t. de sportdag. 26-05-1989
1402-001-43 Notulen van de d. bestuursvergadering (5 pag.) 25-05-1989
1402-001-44 Lijst met actiepunten. 25-05-1989
1402-001-45 AGENDA. Algemene bestuursvergadering. 25-05-1989
1402-001-46 MR Verslaggeving van de vergadering van. 23-05-1989
1402-001-47 Brievenlijst t/m 22-05-1989 (2 pag.)
1402-001-48 Voorstel klassenverdeling. 18-05-1989
1402-001-49 AGENDA. Personeelsvergadering. 18-05-1989.
1402-001-50 Exploitatie t/m 1 mei 1989
1402-001-51 Verslag D.B. vergadering gehouden d.d. 11-05-1989
1402-001-52 Verslag D.B. vergadering (uitgebreid) 11-05-1989
1402-001-53 Vakantierooster 1989/1990 chr. basisonderwijs (5 pag.)
1402-001-54 Agenda D.B. vergadering d.d. 11-05-1989
1402-001-55 Brief aan de leden en donateurs van onze vereniging. mei 1989
1402-001-56 Werkuren van ......??. 27-04-1989
1402-001-57 Uitnodiging Algemene ledenvergadering. + AGENDA. 27-04-1989
1402-001-58 AGENDA. Personeelsvergadering. 24-04-1989
1402-001-59 Notulen. Personeelsvergadering. 24-04-1989. (4 pag.)
1402-001-60 Bezoekrooster Schoolbestuur cursus 1989/1990
1402-001-61 Verslag Algemene Ledenvergadering gehouden d.d. 17-04-1989 ( 2 pag.)
1402-001-62 Notulen van de bestuursvergadering d.d. 20-04-1989 (6 pag.)
1402-001-63 AGENDA. Algemene bestuursvergadering d.d. 20-04-1989
1402-001-64 Voorstel schoolbezoeken, ter bespreking in de DB vergadering van 11-05-1989
1402-001-65 Brief: Aan het dagelijks bestuur van de Vereniging Chr. Schoolonderwijs. 10-04-1989
1402-001-66 Brief aan de ouders van onze leerlingen, onderwerp: schoolreizen-schoolkamp. April 1989
1402-001-67 Agendapunten DB vergadering 05-04-1989
1402-001-68 Verslag D.B. vergadering m.b.t. blok 3
1402-001-69 Notulen? Personeelsvergadering. 20-03-1989 (2 pag.)
1402-001-70 Agenda. Personeelsvergadering. 20-03-1989
1402-001-71 Notulen van de bestuursvergadering d.d. 16-03-1989 (9 pag.)
1402-001-72 AGENDA. Algemene bestuursvergadering d.d. 16-03-1989
1402-001-73 AGENDA. Personeelsvergadering 06-03-1989 + (4 pag.) Notulen
1402-001-74 Uitnodiging vergadering d.d. 06-04-1989 (3 pag.)
1402-001-75 Brievenlijst t/m 16-03-1989
1402-001-76 Lijst met Aktiepunten 1987-1988
1402-001-77 Notulen van de D.B. vergadering gehouden d.d. 01-03-1989 1 en 2
1402-001-78 Overzicht werkzaamheden. 27-02-1989
1402-001-79 MR-vergadering van 23-02-1989
1402-001-80 Brief Bouwcommissie. Cewaco brengt houtsnippers 21-02-1989
1402-001-81 Exploitatie kosten. 21-02-1988
1402-001-82 Voorzet vragenlijst inzake schoolbezoek 06-04-1989. 20-02-1989
1402-001-83 Notulen bestuursvergadering d.d. 16-02-1989 (4 pag.)
1402-001-84 Overzicht indiensttreding huidige bestuursleden. 16-02-1989
1402-001-85 AGENDA. Algemene bestuursvergadering. 16-02-1989
1402-001-86 In de gezamenlijke vergadering van bestuur/team/MR over schoolbezoeken.
1402-001-87 Besluitenlijst vergadering d.d. 16-02-1989
1402-001-88 AGENDA Personeelsvergadering. 14-02-19-89
1402-001-89 Voornemens. Formulier 2. Voor de perioden 1988/1989 en 1989/1990
1402-001-90 Verslag vergadering D.B. op 01-02-1989
1402-001-91 AGENDA. D.B. Vergadering d.d. 01-02-1989
1402-001-92 Brief. Blok bestuur-schoolleiding.
1402-001-93 Agenda van de MR vergadering van 30 jan. 1989 + 3 bijlagen
1402-001-94 Beelden project Culturele raad Smilde (3 pag.)
1402-001-95 Brief themawerk in Gods opdracht etc. etc. op C.B.S de Wingerd. Op 26 jan. 1989 (+2 bijl.)
1402-001-96 Personeelsvergadering op 23 jan. 23-01-1989
1402-001-97 Cursus holistisch centrum ( tot 8 pag.) 23-01-1989?
1402-001-98 Verslag Bouwcommissie-vergadering van 18-01-1989 (3 pag.)
1402-001-99 Verslag van de MR verg.dd. 17-01-1989 (2 exemplaren.)
©de Smilde 2011-2014