1400 Onderwijs

1402-100 CBS "De Wingerd"

1402-100 “Je haalt meer in huis dan alleen een taakleerkracht”. Bi-cultureel onderwijs op de Christelijke lagere school in Bovensmilde.
Een verslag over het omgaan op school met twee culturen (11 pag.)
1402-101 Krantenknipsel: Molukse leerlingen zweven tussen twee culturen. Door Sjoerd Post. 01-dec-1979
Digitaal 1402-101 Multi Cultureel
   
©de Smilde 2011-2014