1700 Religie en levensbeschouwing

1702 Geschiedenis Hervormde kerk te Bovensmilde

1702-001 Eerste predikant ds. Buiter. Zijn aanstelling en Lands-tractement. Bijdrage uit kas ad pios aan de diakonie en bezoldiging
voor de administrateur.
1702-002 Geschiedenis van de Hervormde kerk te Bovensmilde.1861-1952. Bouw en financiering.
1702-003 Geschiedenis van 1870 tot 1970. Met namen predikanten en kosters plus statistische gegevens van leden.
1702-004 Hervormde kerk Bovensmilde van 1825 tot 2005.[Sjoerd Post]
1702-005 Het orgel in de Hervormde kerk van Bovensmilde.
1702-006 Hervormd Gemeente blad Bovensmilde 1861-1961 Pastorie een grondige onderhoudsbeurt. 1967?
1702-007 Grote restauratie van kerkorgel Bovensmilde. 7-10-1987
1702-008 Honderd jaar Hervormde gemeente Bovensmilde. 9-12-1961

 

 

 

 

 

 

 

 

©de Smilde 2011-2014