De Smilde

We leven in een bijzondere tijd. Het coronavirus heeft invloed op ons allemaal en dus ook op onze vereniging.
De jaarlijkse excursie werd afgelast en nieuwe activiteiten kunnen helaas nog niet ontplooid worden.

Met ingang van dit jaar is er een nieuw administratiepakket in gebruik genomen. Daardoor worden de gegevens, die privacy gevoelig zijn, niet meer op verschillende plaatsen bijgehouden. Er is één bestand met naam, adres, enz. Alleen de ledenadministrateur en de penningmeester kunnen deze gegevens inzien, aangezien zij een en ander uiteraard nodig hebben om de stukken te kunnen verzenden en de contributie te kunnen innen.

Via deze website worden leden en niet-leden geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze Historische Vereniging ‘De Smilde’. Niet-leden proberen we lid te maken van onze vereniging, maar ook bent u in staat om wat dieper op de historie in te gaan. In de ‘kop’ hierboven staan een aantal onderwerpen die verderop onder de loep kunnen worden genomen. In het ‘archief’ kunt u bijvoorbeeld de onderwerpen terugvinden van alle tijdschriften die zijn verschenen en ook wat we aan filmmateriaal te bieden hebben.

De campagne Rabo Clubsupport, waarbij de Rabobank ieder jaar een deel van hun winst investeert in clubs en verenigingen door het hele land, wordt naar aanleiding van de coronacrisis en de bijkomende maatregelingen uitgesteld tot na de zomerperiode. Een passende beslissing in deze veranderde situatie.

Onze vereniging heeft het volgende ontvangen:

Van mevrouw Wilma Radix:
een aantal jaargangen van ‘Het tijdschrift voor Moeders’ (jaargang 1941 en 1942 en vanaf augustus 1945 tot en met 1948).

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling.

©de Smilde 2011-2014