De Smilde

Welkom op de website van de Historische Vereniging "De Smilde". In 2024 hopen we over te stappen naar een geheel vernieuwde en gemoderniseerde website, tot het zover is kunt u alle informatie over de vereniging en haar activiteiten nog op deze website vinden. Ook kunt u hier oude foto's, video's en krantenartikelen en meer over (het leven) op de Smilde in het verleden bekijken. Verder zijn ons tijdschrift Levend Verleden en de nieuwsbrieven hier in te zien.

 

Het boek van Ger Ax "ZIJ WOONDEN OP DE SMILDE" over de bevolking van Smilde in de 19e eeuw is niet meer te koop. Maar u kunt het HIER nog wel inzien.

 

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling.

Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

Copyright © de Smilde 2011-2023