De Smilde

De 4 mei viering begint dit jaar om 18.15 uur, dus vroeger dan in voorgaande jaren. 

Het programma start in de koepelkerk en is te vinden op de website van het Bewonersplatform Smilde. https://bewonersplatformsmilde.nl/nieuws/4-mei-programma/

Het bestuur van de Historische Vereniging De Smilde nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 19 mei in Zalencentrum “Het Kompas”, Veenhooopsweg 12B te Smilde.
Aanvang 20.00 uur.
Vanaf 19.45 staat de koffie klaar.

Voor het eerst in het bestaan van de Historische Vereniging De Smilde is de jaarlijkse ledenvergadering wegens de corona pandemie schriftelijk afgehandeld.
Via de Nieuwsbrief heeft het bestuur de volgende punten aan haar leden voorgelegd:

2021 was voor onze vereniging opnieuw een onwerkelijk jaar. Het Corona virus heeft ons bijna weer volledig in de greep gehouden.
Het aantal leden op 31 december bedraagt 891. Het bestuur hoopt nog steeds de 1000 te bereiken!
Het grote aantal leden geeft echter wel aan dat de vereniging in een behoefte voorziet. Niet alleen bij de inwoners van de voormalige gemeente Smilde, maar ook ver daarbuiten. Veel oud-inwoners, reeds lang vertrokken uit Smilde, zijn enthousiast lid van de vereniging.

In het afgelopen jaar hebben we helaas geen activiteiten kunnen organiseren.

De activiteitencommissie heeft in samenwerking met de stichting Cras voor elke kern van Smilde een wandelroutes gemaakt. Elke route gaat langs een aantal bezienswaardigheden van het dorp.

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling.

Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

©de Smilde 2011-2014