De Smilde

Dit jaar 2020 wordt waarschijnlijk een jaar waarin er van alles gebeurt. We vieren onder andere 75 jaar bevrijding en nu al worden daar voorbereidingen voor getroffen. Zoals er ook al hard gewerkt wordt in het kader van ‘Cultureel Midden-Drenthe’, waarbij ‘De Smilde’ en ‘Cras’ samenwerken aan een toneelvoorstelling.

Op donderdag 5 maart 2020 houdt de Historische Vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering.
Na het bestuurlijke gedeelte verzorgt drs. Judith van Weperen een lezing over de Joodse schrijfster Carry van Bruggen.

Opnieuw succesvolle Rabo Clubsupport
Dit jaar heeft onze vereniging wederom deelgenomen aan de Rabo Clubsupport.
Ieder lid van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe had de mogelijkheid om 4 stemmen uit te brengen op een van de deelnemende verenigingen.

Kijkt u wel eens naar deze website? Het lidmaatschap van een historische vereniging wordt waarschijnlijk vooral door vijftig plussers aangegaan. Dat is bij onze vereniging waarschijnlijk niet anders. Over het algemeen zijn dit mensen die juist minder digitaal gericht zijn. Terwijl op deze website veel informatie staat die heel boeiend is.

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling.

De Historische vereniging De Smilde heeft een archief tot haar beschikking. In dit archief staan inmiddels al enkele meters informatie over de voormalige gemeente Smilde. Met als doel informatie te verzamelen die niet verloren mag gaan. Deze informatie wordt regelmatig gebruikt voor onder andere artikelen in ‘Levend Verleden’ en onderzoekers die naar specifieke historische gebeurtenissen zoeken.

©de Smilde 2011-2014