2022

 Levend verleden 2022 1

  Levend Verleden 2022-1

Twee oorlogen - 3 

Den Haag, Drenthe en Smilde in WO2: de verbinding - 4

Stille getuigen Joodse werkkampen rond Smilde - 14

Mededeling van het bestuur - 21

Het onderduikershol 'op' Oranje - 22

Drie generaties onderwijs in Bovensmilde - 30

Wat is er met juffrouw Elshof gebeurd? - 33

   
   
   

 

©de Smilde 2011-2014