2014

 Nummer 1-2014 Nummer 1 - 2014
Gaat de oorlog nou nooit voorbij - 3
Smilde in de Tweede Wereldoorlog - 4
Uit de krant van ... - 16
Laat de parachutist maar komen - 18
De Pauw van Hoogersmilde, Holland en Münster - 29

 Nummer 2 - 2014

 Nummer 2 - 2014
Smilde nog niet vergeten - 3
‘Kloosterveen’ was voor artsenechtpaar ‘een paradijs’- 4
Uit de krant van … - 11
In het Hijkerveld liggen de wortels… - 12
Veel inwoners van Smilde verdronken in de negentiende eeuw in de Drentse Hoofdvaart - 20

 VBLV 2014 03  Nummer 3 - 2014
Verleden met korfbal - 3
Smilde: de plaatsnaam verklaard?! - 4
Jeugdherinneringen van een 93-jarige oud-Smildeger
H. Kunst -8
De Marechausseekezerne in Smilde van 1850 to heden - 14
Uit de krant van 1873 - 25
Visschersleven & Influenza - 26
Smilde heeft een rijk korfbalverleden - 29
Foto gereformeerde lagere school van meester Kunst -34

 Nummer 4 - 2014  Nummer 4 - 2014
Fouten maken is menselijk – 3
Kees Keizer, een Smildeger smid in ruste – 4
Uit de krant van 1874 - 17
De Tocht van 1963 en wat er later op volgde - 18
Reactie op artikel "Visscherleven" - 28
De winter van negentienzeuvenvirtig - 32
De nazaten van Hendrick Jans 'De Rode' Stegger-34

Copyright © de Smilde 2011-2023