Index 1874

 

naam

datum

Blad

 

onderwerp

datum

blad

Andriessen, P.J. 27-mei Blad 1874 K   25-jarig koningschapsfeest  13-jan Blad 1874 B
Andriessen, P.J. 27-mei Blad 1874 K-1   25-jarig koningschapsfeest  19-jan Blad 1874 B-1
Arends, A. 5-feb Blad 1874 D   25-jarig koningschapsfeest  29-jan Blad 1874 Z-1
Arends, A. 28-jul Blad 1874 O-1   25-jarig koningschapsfeest  27-mei Blad 1874 K
Bal, A. 21-sep Blad 1874 U   25-jarig koningschapsfeest  28-mei Blad 1874 K-1
Beijma, jhr. J. van 10-jan Blad 1874 A-1   25-jarig koningschapsfeest  4-jun Blad 1874 L-1
Beijma, jhr. J. van 12-jan Blad 1874 A-1   40-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Sol-Wolthuis 27-nov Blad 1874 Z-2
Berends, Jan Wolters 27-jan Blad 1874 C-1   40-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Walthaus-Urich 25-jul Blad 1874 O
Bergsma, hulponderwijzer 9-sep Blad 1874 S   aanbesteding levering voor het werkhuis 11-dec Blad 1874 Z-9
Bergsma, J. 4-mrt Blad 1874 E   aanbesteding van het lijkenhuisje 3-nov Blad 1874 X
Bergsma, J. 17-mrt Blad 1874 F-1   aanbesteding van het verven van de koepelkerk 20-jun Blad 1874 M
Bergsma, J. 13-aug Blad 1874 P-1   aanbesteding van het verven van de koepelkerk 2-jul Blad 1874 M-1
Berkenbos, schoenmaker Lijkel 1-dec Blad 1874 Z-4   advertentie als advocaat 29-jan Blad 1874 Z-1
Berkenbos-Bijker, Immigje 1-dec Blad 1874 Z-4   advertentie voor directeur van het armwerkhuis 1-dec Blad 1874 Z-5
Blomberg, J. 18-feb Blad 1874 D-1   advertentie voor een bakkersknecht bij Hartzuker 31-mrt Blad 1874 H
Blomsma, C. 9-sep Blad 1874 S   advertentie voor een dienstmeid bij K. Smid 5-feb Blad 1874 C-1
Blomsma, Cornelia 13-aug Blad 1874 P-1   advertentie voor een hulponderwijzer te Bovensmilde 26-nov Blad 1874 Z-1
Blomsma, Hendrik 28-feb Blad 1874 E   advertentie voor hulponderwijzers 12-jan Blad 1874 A-1
Blomsma, R. 13-mrt Blad 1874 E-1   advertentie voor hulponderwijzers 27-jan Blad 1874 C-1
Bode, wed. de 21-jul Blad 1874 N-1   afbraak van huizen 13-jan Blad 1874 B
Boer, hulponderwijzer 9-sep Blad 1874 S   begraafplaats te Kloosterveen 19-nov Blad 1874 Y-1
Boer, hulponderwijzer 12-sep Blad 1874 S-1   bekendmaking van de legger van waterleidingen 10-sep Blad 1874 S-1
Boer, Jans de 13-apr Blad 1874 I   benoeming kerkvoogd 19-nov Blad 1874 Y-1
Boer, Jans de 31-aug Blad 1874 R   benoeming ouderling en diaken 17-nov Blad 1874 Y-1
Boerhof, de erven W. 11-dec Blad 1874 Z-8   benoeming van  notabelen 27-mei Blad 1874 K-1
Boerhof, Pieter 27-okt Blad 1874 W-1   benoeming van A.C. Merck tot directeur van het armwerkhuis 22-dec Blad 1874 Z-11
Boerhof, Rense 11-dec Blad 1874 Z-8   benoeming van het burgerlijk armbestuur 18-dec Blad 1874 Z-10
Boerhof, Thomas 27-mrt Blad 1874 H   benoeming van J.J. de Vries tot kerkvoogd  7-jan Blad 1874 A-1
Boerhof, Thomas 6-apr Blad 1874 H   benoeming van kerkvoogden en diakenen bij Chr. Ger. Kerk 21-dec Blad 1874 Z-10
Boonstra 30-nov Blad 1874 Z-2   bericht over veenverkoop 22-dec Blad 1874 Z-11
Boonstra, H.L. 14-okt Blad 1874 W   bericht tegen bedelarij 22-dec Blad 1874 Z-11
Boonstra, Hendrik 12-mrt Blad 1874 E-1   bericht uit Ooststellingwerf over Hoogerbrugge 8-apr Blad 1874 H-1
Boonstra, Hs. 18-nov Blad 1874 Y-1   bericht van slagter Magnus 9-jul Blad 1874 M-1
Boonstra, T. 4-nov Blad 1874 X-1   beroep door ds. Klercq aangenomen 13-jan Blad 1874 B
Bos, Roelof Alberts 3-jan Blad 1874 A   bevestiging van ds. Klercq 6-mei Blad 1874 J
Bos, Roelof Folkers 22-dec Blad 1874 Z-10   bevestiging van ds. Klercq 12-mei Blad 1874 J-1
Bosma, G. 5-dec Blad 1874 Z-6   bevolking 1873 21-jan Blad 1874 B-1
Boverhuis, Hendrik 26-jan Blad 1874 C   boeldag bij A. Bal 22-sep Blad 1874 U
Boxma, A. 9-mrt Blad 1874 E   boeldag bij de weduwe Hendrik Blomsma 28-feb Blad 1874 E
Boxma, A. 14-dec Blad 1874 Z-9   boeldag bij de weduwe Joffers 31-aug Blad 1874 R
Bruins, Otte 29-jul Blad 1874 O-1   boeldag bij de weduwe L. Fledderus 19-mrt Blad 1874 G
Bruins, Otte 13-aug Blad 1874 P-1   boeldag bij Eekhout 10-okt Blad 1874 W
Bruins, Otte 7-dec Blad 1874 Z-7   boeldag bij J.L. Pauw 10-aug Blad 1874 P
Coebergh, de heer 14-mrt Blad 1874 F   boeldag bij Jan Hendrik Moes 13-apr Blad 1874 I
Coelingh, de heer 9-mrt Blad 1874 E-1   boeldag bij Johannes Raman 20-mrt Blad 1874 G-1
Coelingh, de heer 14-mrt Blad 1874 F   boeldag bij L.T. van Hasselt 19-okt Blad 1874 W
Coelingh, de heer 18-mrt Blad 1874 G   boeldag bij R. Blomsma 13-mrt Blad 1874 E-1
Coelingh, de heer 24-mrt Blad 1874 H   boeldag bij Ruurt Vos 18-jul Blad 1874 N-1
Cohen, Mozes 21-jul Blad 1874 N-1   boeldag van goederen van P.J.L. Eekhout 16-sep Blad 1874 T
Cohen, wed. G.D. 21-jul Blad 1874 N-1   brand bij bakker Hartsuiker 27-okt Blad 1874 W-1
Dam, H. van 20-mrt Blad 1874 G   dankbetuiging van fam. Hoogerbrugge 3-dec Blad 1874 Z-4
Damman de Witt, dr. J.H. 4-mei Blad 1874 J   executeriale verkoop van goederen van Arend van der Veen 19-nov Blad 1874 Z
Damman de Witt, dr. J.H. 6-mei Blad 1874 J-1   feest van de zangvereniging van Bovensmilde 18-mrt Blad 1874 F-1
Datema, P. 7-dec Blad 1874 Z-7   geboorte van een zoon van het echtpaar Fernhout-Dijkstra 24-feb Blad 1874 D-1
Datema, P. 29-dec Blad 1874 Z-12   indiensttreding van hulponderwijzers 10-mrt Blad 1874 E-1
Dekker, Geert 12-jan Blad 1874 A-1   indiensttreding van hulponderwijzers 17-mrt Blad 1874 F-1
Dekker, Geert 27-aug Blad 1874 R   ingezonden stuk aan het veenschap Molenwijk c.s. 20-jul Blad 1874 N-1
Dijkstra, J. 14-dec Blad 1874 Z-9   ingezonden stuk aan het veenschap Molenwijk c.s. 22-jul Blad 1874 O
Dijkstra, Jochem 12-jan Blad 1874 A-1   ingezonden stuk aan J.A. Polak 15-aug Blad 1874 Q
Dijkstra, Jochem 18-jul Blad 1874 N   ingezonden stuk over de Molenwijk 5-jan Blad 1874 A
Dik, H. 21-dec Blad 1874 Z-10   ingezonden stuk over de raadsvergaderingen 16-jun Blad 1874 M
Ditt, F.J.M. 22-jan Blad 1874 C   ingezonden stuk over de raadsverkiezing 1-jun Blad 1874 L
Doek, Roelof 21-sep Blad 1874 U   ingezonden stuk over de rekening van het koningsfeest 9-jun Blad 1874 L-1
Donk, P. 13-nov Blad 1874 Y   ingezonden stuk over een lezing van de heer Coelingh 9-mrt Blad 1874 E-1
Drenthen, A. 18-mrt Blad 1874 F-1   ingezonden stuk over een lezing van de heer Coelingh 11-mrt Blad 1874 E-1
Drenthen, A. 21-mrt Blad 1874 G-1   ingezonden stuk over een lezing van de heer Coelingh 14-mrt Blad 1874 F
Drenthen, Jan 29-mei Blad 1874 K-1   ingezonden stuk over een lezing van de heer Coelingh 18-mrt Blad 1874 G
Drenthen, Jan 13-aug Blad 1874 P-1   ingezonden stuk over een lezing van de heer Coelingh 24-mrt Blad 1874 H
Drenthen, Jan 9-sep Blad 1874 S   ingezonden stuk over een lezing van de heer Coelingh 9-apr Blad 1874 H-1
Drenthen, Jan 12-sep Blad 1874 S-1   ingezonden stuk over Hoogerbrugge 9-apr Blad 1874 I
Drenthen, Jan 19-okt Blad 1874 W   ingezonden stuk over Hoogerbrugge 30-apr Blad 1874 I-1
Drenthen, Jan 13-nov Blad 1874 Y   ingezonden stuk over Hoogerbrugge 2-mei Blad 1874 I-1
Drenthen, Jan 1-dec Blad 1874 Z-5   ingezonden stuk over vlees 24-jan Blad 1874 C
Drenthen, Jan 7-dec Blad 1874 Z-7   ingezonden stuk over vlees 4-feb Blad 1874 D
Drenthen, Joh. 20-mrt Blad 1874 G   ingezonden stuk van J.A. Polak 19-aug Blad 1874 Q-1
Drenthen, Joh. 13-aug Blad 1874 P-1   ingezonden stuk van J.A. Polak 19-sep Blad 1874 T-1
Drenthen, Joh. 9-okt Blad 1874 V-1   ingezonden stuk van M.A. Hoogerbrugge 9-jun Blad 1874 L-1
Drenthen, Johannes 1-dec Blad 1874 Z-3   ingezonden stuk van M.A. Hoogerbrugge 25-aug Blad 1874 Q-1
Duijn, de heer van 27-mei Blad 1874 K   ingezonden stuk van M.A. Hoogerbrugge 19-sep Blad 1874 T-1
Dunk, de heer 29-dec Blad 1874 Z-12   ingezonden stuk van onderwijzer S.A. Lombard 8-okt Blad 1874 V
Ebbinge, burgemeester L.W. 12-jan Blad 1874 A-1   jachtbericht 3-jan Blad 1874 A
Ebbinge, burgemeester L.W. 13-jan Blad 1874 B   jachtbericht 6-okt Blad 1874 V
Ebbinge, burgemeester L.W. 19-jan Blad 1874 B-1   kerkbericht van Hijkersmilde en Kloosterveen 11-jun Blad 1874 L-1
Ebbinge, burgemeester L.W. 29-jan Blad 1874 C-1   kiesvereniging "Koning, Bijbel, Vaderland" 14-mei Blad 1874 J-1
Ebbinge, burgemeester L.W. 16-mrt Blad 1874 F-1   kiesvereniging "Koning, Bijbel, Vaderland" 26-nov Blad 1874 Z-1
Ebbinge, burgemeester L.W. 20-mrt Blad 1874 G   kiesvereniging "Koning, Bijbel, Vaderland" 14-dec Blad 1874 Z-9
Ebbinge, burgemeester L.W. 15-jul Blad 1874 N   koepelkerk 10-okt Blad 1874 W
Ebbinge, burgemeester L.W. 10-sep Blad 1874 S-1   kooppenningen 23-nov Blad 1874 Z-1
Ebbinge, burgemeester L.W. 3-nov Blad 1874 X   leesgezelschap Smilde 15-jul Blad 1874 N
Ebbinge, burgemeester L.W. 19-nov Blad 1874 Y-1   levering van turf door M.A. Hoogerbrugge 1-aug Blad 1874 P
Ebbinge, burgemeester L.W. 24-nov Blad 1874 Z-1   marktbericht 1-mei Blad 1874 I-1
Ebbinge, burgemeester L.W. 1-dec Blad 1874 Z-3   marktbericht 12-sep Blad 1874 T
Ebbinge, burgemeester L.W. 1-dec Blad 1874 Z-5   naai- en breischool van Bovensmilde 8-sep Blad 1874 R-1
Ebbinge, burgemeester L.W. 7-dec Blad 1874 Z-7   naai- en breischool van Bovensmilde 18-sep Blad 1874 T-1
Ebbinge, burgemeester L.W. 11-dec Blad 1874 Z-9   ondertrouw van het echtpaar Ossel-van Wieringen 12-feb Blad 1874 D
Ebbinge, burgemeester L.W. 22-dec Blad 1874 Z-11   ontslag voor gemeentesecretaris jhr. Beijma 10-jan Blad 1874 A-1
Eekhout, P.J.L. 3-feb Blad 1874 C-1   oogstbericht 2-okt Blad 1874 U-1
Eekhout, P.J.L. 25-feb Blad 1874 D-1   opgave van belastbare eigendommen 24-nov Blad 1874 Z-1
Eekhout, P.J.L. 12-mei Blad 1874 J-1   oprichting van de vereniging Amicitia te Bovensmilde 21-mrt Blad 1874 G-1
Eekhout, P.J.L. 19-mei Blad 1874 K   oprichting van een jongelingsvereniging in Bovensmilde 18-feb Blad 1874 D-1
Eekhout, P.J.L. 13-jul Blad 1874 M-1   oproep van M.A. Hoogerbrugge 14-sep Blad 1874 T
Eekhout, P.J.L. 18-jul Blad 1874 N   overlijden van Ebeltien Spier-Hoogeveen 29-jul Blad 1874 O-1
Eekhout, P.J.L. 28-jul Blad 1874 O   overlijden van Femmechien Wessemius 17-mrt Blad 1874 F-1
Eekhout, P.J.L. 31-jul Blad 1874 O-1   overlijden van Femmechien Wessemius 24-mrt Blad 1874 G-1
Eekhout, P.J.L. 10-aug Blad 1874 P   overlijden van H. de Rooi 2-dec Blad 1874 Z-4
Eekhout, P.J.L. 15-aug Blad 1874 Q   overlijden van Hendrica Rebenscheidt-Luck 21-apr Blad 1874 I
Eekhout, P.J.L. 15-aug Blad 1874 Q   overlijden van Hendrica Rebenscheidt-Luck 29-apr Blad 1874 I-1
Eekhout, P.J.L. 17-aug Blad 1874 Q   overlijden van Jacob Linardus de Vroome 17-nov Blad 1874 Y-1
Eekhout, P.J.L. 4-sep Blad 1874 R-1   overlijden van Jan Joffers 8-apr Blad 1874 H-1
Eekhout, P.J.L. 5-sep Blad 1874 R-1   overlijden van Jan Joffers 13-apr Blad 1874 I
Eekhout, P.J.L. 11-sep Blad 1874 S-1   overlijden van Klazina Hoogerbrugge 25-nov Blad 1874 Z-1
Eekhout, P.J.L. 16-sep Blad 1874 T   overlijden van Kornelisje de Jonge-Blomsma 14-mei Blad 1874 J-1
Eekhout, P.J.L. 17-sep Blad 1874 T   overlijden van Roelofje Bruins-Schuuring 29-jul Blad 1874 O-1
Eekhout, P.J.L. 5-okt Blad 1874 U-1   politiebericht 7-jan Blad 1874 A-1
Eekhout, P.J.L. 10-okt Blad 1874 W   politiebericht 23-mrt Blad 1874 G-1
Eekhout, P.J.L. 4-nov Blad 1874 X   politiebericht 31-jul Blad 1874 P
Eekhout, P.J.L. 28-nov Blad 1874 Z-2   politiebericht (bedorven vlees) 20-jan Blad 1874 B-1
Eleveld 15-aug Blad 1874 Q   politiebericht (ingegooide ruiten) 20-feb Blad 1874 D-1
Eleveld 11-sep Blad 1874 S-1   politiebericht (oplichting) 16-jan Blad 1874 B-1
Eleveld, de erven 25-feb Blad 1874 D-1   raadsvergadering 17-jan Blad 1874 B-1
Eleveld, de erven 13-jul Blad 1874 M-1   raadsvergadering 22-jan Blad 1874 C
Eleveld, de erven 5-okt Blad 1874 U-1   raadsvergadering 29-mei Blad 1874 K-1
Elshof, H. 20-mrt Blad 1874 G   raadsvergadering 9-jun Blad 1874 L-1
Engels, hulponderwijzer W. 1-dec Blad 1874 Z-3   raadsvergadering 1-jul Blad 1874 M
Engels, W. 4-mrt Blad 1874 E   raadsvergadering 13-aug Blad 1874 P-1
Engels, W. 17-mrt Blad 1874 F-1   raadsvergadering 9-sep Blad 1874 S
Engels, W. 28-mei Blad 1874 K-1   raadsvergadering 12-sep Blad 1874 S-1
Engers, de heer 27-mei Blad 1874 K-1   raadsvergadering 9-okt Blad 1874 V-1
Feenstra, juffouw 18-sep Blad 1874 T-1   raadsvergadering 19-okt Blad 1874 W
Feijen, P. 13-nov Blad 1874 Y   raadsvergadering 2-nov Blad 1874 W-1
Feikema, IJ.W. 3-jan Blad 1874 A   raadsvergadering 13-nov Blad 1874 Y
Feltz, jhr. W.A. van der 4-mei Blad 1874 J   raadsvergadering 1-dec Blad 1874 Z-3
Fernhout, de heer 21-mrt Blad 1874 G-1   raadsvergadering 1-dec Blad 1874 Z-5
Fernhout, J.  21-sep Blad 1874 U   raadsvergadering 7-dec Blad 1874 Z-7
Fernhout, M. 4-mei Blad 1874 J   raadsvergadering 29-dec Blad 1874 Z-12
Fernhout, M. 14-mei Blad 1874 J-1   raadsvergadering 29-dec Blad 1874 Z-13
Fernhout, M. 20-jun Blad 1874 M   raadsvergadering met benoeming van hulponderwijzers 4-mrt Blad 1874 E
Fernhout-Dijkstra, A. 24-feb Blad 1874 D-1   raadsverkiezing 2-mei Blad 1874 I-1
Fledderus, C. 29-mei Blad 1874 K-1   raadsverkiezing 5-mei Blad 1874 J
Fledderus, C. 1-jul Blad 1874 M   raadsverkiezing 22-mei Blad 1874 K
Fledderus, C. 13-aug Blad 1874 P-1   reactie van J.A. Polak op oproep van Hoogerbrugge 18-sep Blad 1874 T-1
Fledderus, C. 12-sep Blad 1874 S-1   veenschap "De Zeven Blokken"  14-jan Blad 1874 B
Fledderus, C. 19-sep Blad 1874 T-1   veenschap "De Zeven Blokken"  26-jan Blad 1874 C
Fledderus, C. 9-okt Blad 1874 V-1   veenschap "De Zeven Blokken"  18-feb Blad 1874 D-1
Fledderus, C. 13-nov Blad 1874 Y   veenschap "De Zeven Blokken"  30-mei Blad 1874 L
Fledderus, C. 1-dec Blad 1874 Z-3   veenschap "De Zeven Blokken"  24-jul Blad 1874 O
Fledderus, C. 1-dec Blad 1874 Z-5   veenschap "De Zeven Blokken"  12-aug Blad 1874 P
Fledderus, C. 7-dec Blad 1874 Z-7   veenschap "De Zeven Blokken"  10-sep Blad 1874 R-1
Fledderus, de erven 23-nov Blad 1874 Z-1   veenschap "De Zeven Blokken"  3-dec Blad 1874 Z-4
Fledderus, de heer 11-dec Blad 1874 Z-8   veenschap "De Zeven Blokken"  11-dec Blad 1874 Z-8
Fledderus, dr. D.H. 3-jan Blad 1874 A   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 3-feb Blad 1874 C-1
Fledderus, dr. J. Dijck 22-dec Blad 1874 Z-10   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 25-feb Blad 1874 D-1
Fledderus, H. 9-jul Blad 1874 M   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 6-mrt Blad 1874 E
Fledderus, H. 1-dec Blad 1874 Z-3   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 16-mrt Blad 1874 F-1
Fledderus, H. 7-dec Blad 1874 Z-7   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 24-mrt Blad 1874 G-1
Fledderus, H. 19-dec Blad 1874 Z-10   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 12-mei Blad 1874 J-1
Fledderus, H. 29-dec Blad 1874 Z-12   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 19-mei Blad 1874 K
Fledderus, J. Dijck 3-jan Blad 1874 A   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 13-jul Blad 1874 M-1
Fledderus, L. 12-jan Blad 1874 B   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 18-jul Blad 1874 N
Fledderus, L. 19-mrt Blad 1874 G   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 28-jul Blad 1874 O
Fledderus, Lambertus 27-jan Blad 1874 C-1   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 31-jul Blad 1874 O-1
Fledderus. C. 9-jun Blad 1874 L-1   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 15-aug Blad 1874 Q
Franken, de weduwe 5-dec Blad 1874 Z-6   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 15-aug Blad 1874 Q
Geertsma, P. 27-mei Blad 1874 K-1   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 11-sep Blad 1874 S-1
Gerkes, G. 5-jan Blad 1874 A   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 5-okt Blad 1874 U-1
Gerkes, Gerke 4-nov Blad 1874 X   veenschap "Molenwijk en Aanhoorigheden" 24-nov Blad 1874 Z-1
Gerkes, Gerke 28-nov Blad 1874 Z-2   vereniging van Christelijk onderwijs 2-sep Blad 1874 R
Gort, schipper G. 31-aug Blad 1874 R   vergadering over het koningsfeest 16-mrt Blad 1874 F-1
Gratama, Jan Albert Willinge 19-nov Blad 1874 Z   vergadering over het koningsfeest 20-mrt Blad 1874 G
Gratama, M. Oldenhuis 25-feb Blad 1874 D-1   vergadering van de kerkenraad over het koningsfeest 23-mrt Blad 1874 G-1
Gratama, M. Oldenhuis 6-mrt Blad 1874 E   vergadering van verveners over het graafloon 4-mrt Blad 1874 E
Gratama, M. Oldenhuis 16-mrt Blad 1874 F-1   vergadering van verveners over het graafloon 9-mrt Blad 1874 E
Gratama, M. Oldenhuis 12-mei Blad 1874 J-1   verhoging van bouwgelden 18-dec Blad 1874 Z-10
Gratama, M. Oldenhuis 19-mei Blad 1874 K   verhoging van het maalloon 3-dec Blad 1874 Z-4
Gratama, M. Oldenhuis 30-mei Blad 1874 L   verhuur van boekweitenveen van de weduwe Tonckens 27-aug Blad 1874 R
Gratama, M. Oldenhuis 13-jul Blad 1874 M-1   verhuur van boekweitenveen van Eekhout 4-nov Blad 1874 X
Gratama, M. Oldenhuis 18-jul Blad 1874 N   verhuur van boekweitenveen van Eekhout 28-nov Blad 1874 Z-2
Gratama, M. Oldenhuis 22-jul Blad 1874 O   verhuur van boekweitenveen van M.A. Hoogerbrugge 4-nov Blad 1874 X
Gratama, M. Oldenhuis 28-jul Blad 1874 O   verhuur van een boerenplaats van H.C. Prins 12-sep Blad 1874 T
Gratama, M. Oldenhuis 31-jul Blad 1874 O-1   verhuur van een winkel van J. Kalsbeek 21-mrt Blad 1874 G-1
Gratama, M. Oldenhuis 15-aug Blad 1874 Q   verhuur van groenland van mr. J. Gratama 18-nov Blad 1874 Y-1
Gratama, M. Oldenhuis 15-aug Blad 1874 Q   verhuur van turfveen en land van de hervormde kerk 25-dec Blad 1874 Z-11
Gratama, M. Oldenhuis 11-sep Blad 1874 S-1   verkiezing van het kiescollegie 21-sep Blad 1874 U
Gratama, M. Oldenhuis 5-okt Blad 1874 U-1   verkiezing van ouderlingen en diaken 14-okt Blad 1874 W
Gratama, M. Oldenhuis 24-nov Blad 1874 Z-1   verkiezing van ouderlingen en diaken (bedanken) 19-okt Blad 1874 W
Gratama, mr. J. 18-nov Blad 1874 Y-1   verkiezing voor de Provinciale Staten 4-mei Blad 1874 J
Gratama, mr. J. 30-nov Blad 1874 Z-2   verkiezing voor de Provinciale Staten 6-mei Blad 1874 J
Gratama, mr. L. O. 20-jul Blad 1874 N-1   verkiezing voor de Provinciale Staten 6-mei Blad 1874 J-1
Hammeka, hulponderwijzer 12-sep Blad 1874 S-1   verkoop en verhuur van boekweit van Roelof Doek 22-sep Blad 1874 U
Hamminka, hulponderwijzer 9-sep Blad 1874 S   verkoop van boekweit van P.J.L. Eekhout 17-sep Blad 1874 T
Hartog, Philip 5-dec Blad 1874 Z-6   verkoop van bomen en hout van de erven Fledderus 27-jan Blad 1874 C-1
Hartsuiker, Frerik 27-okt Blad 1874 W-1   verkoop van een huis van Thomas Boerhof 27-mrt Blad 1874 H
Hartzuker, bakker F. 31-mrt Blad 1874 H   verkoop van een winkelhuis van J.H. de Vries 26-jan Blad 1874 C
Hasselt, L.T. van 19-okt Blad 1874 W   verkoop van een winkelpand van Hillechien Strijker 4-nov Blad 1874 X-1
Hatzmann, de heer 1-jun Blad 1874 L   verkoop van eikenbomen van dr. J. Dijck Fledderus 22-dec Blad 1874 Z-10
Hatzmann, H.C. 27-jan Blad 1874 C-1   verkoop van groenland van mr. J. Gratama 30-nov Blad 1874 Z-2
Haveman, G. 5-jan Blad 1874 A   verkoop van haver van de heer Eekhout 17-aug Blad 1874 Q
Haveman, Jan 5-jan Blad 1874 A   verkoop van haver van Mozes Cohen 21-jul Blad 1874 N-1
Hemert, baron van 9-dec Blad 1874 Z-8   verkoop van haver van mr. L.O. Gratama 20-jul Blad 1874 N-1
Hemmes, J. 30-nov Blad 1874 Z-2   verkoop van het landgoed van P.J.L. Eekhout 5-sep Blad 1874 R-1
Hemmes, J. 5-dec Blad 1874 Z-6   verkoop van hooi van Jans de Boer 13-apr Blad 1874 I
Hiddingh, wed. mr. C. 4-nov Blad 1874 X-1   verkoop van hooi van schipper P. Gort 31-aug Blad 1874 R
Hogenberk, veldwachter 7-jan Blad 1874 A-1   verkoop van klaver van de wed. Tonckens 14-jul Blad 1874 N
Hogenberk, veldwachter 31-jul Blad 1874 P   verkoop van land van G. Wesseling 16-feb Blad 1874 D-1
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 13-mrt Blad 1874 E-1   verkoop van land van Rense Boerhof  11-dec Blad 1874 Z-8
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 20-mrt Blad 1874 G-1   verkoop van onroerend goed 3-jan Blad 1874 A
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 27-mrt Blad 1874 H   verkoop van onroerend goed 12-jan Blad 1874 B
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 6-apr Blad 1874 H   verkoop van onroerend goed van  de erven Joffers 28-sep Blad 1874 U-1
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 13-apr Blad 1874 I   verkoop van onroerend goed van Aafje Smidt 21-dec Blad 1874 Z-10
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 13-apr Blad 1874 I   verkoop van onroerend goed van Albert Sterken 22-dec Blad 1874 Z-10
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 18-jul Blad 1874 N   verkoop van onroerend goed van baron van Hemert 9-dec Blad 1874 Z-8
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 28-jul Blad 1874 O-1   verkoop van onroerend goed van C. de Jonge 21-nov Blad 1874 Z
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 10-aug Blad 1874 P   verkoop van onroerend goed van de erven Lucas Mulder 12-mrt Blad 1874 E-1
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 17-aug Blad 1874 Q   verkoop van onroerend goed van de weduwe Joffers 9-nov Blad 1874 X-1
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 31-aug Blad 1874 R   verkoop van onroerend goed van der erven Wolters 27-jan Blad 1874 C-1
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 31-aug Blad 1874 R   verkoop van onroerend goed van Jan Hks. Moes 6-apr Blad 1874 H
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 4-sep Blad 1874 R-1   verkoop van onroerend goed van M. Manak 4-nov Blad 1874 X-1
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 16-sep Blad 1874 T   verkoop van onroerend goed van N.F. Jonkers 30-nov Blad 1874 Z-2
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 17-sep Blad 1874 T   verkoop van onroerend goed van N.F. Jonkers 5-dec Blad 1874 Z-6
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 28-sep Blad 1874 U-1   verkoop van onroerend goed van Ruurt Vos 21-nov Blad 1874 Y-1
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 10-okt Blad 1874 W   verkoop van onroerend goed van Ruurt Vos 5-dec Blad 1874 Z-6
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 19-okt Blad 1874 W   verkoop van onroerend goed van S. Garcon Levie 9-dec Blad 1874 Z-8
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 9-nov Blad 1874 X-1   verkoop van onroerend goed van S. Garcon Levie 12-dec Blad 1874 Z-9
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 18-nov Blad 1874 Y-1   verkoop van paardenbonen van Eekhout 4-sep Blad 1874 R-1
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 30-nov Blad 1874 Z-2   verkoop van rogge van de heer Eekhout 10-aug Blad 1874 P
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 30-nov Blad 1874 Z-2   verkoop van rogge van de wed. Joffers 18-jul Blad 1874 N
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 5-dec Blad 1874 Z-6   verkoop van rogge van mr. Oosting 18-jul Blad 1874 N
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 9-dec Blad 1874 Z-8   verkoop van schilhout van mr. Lambertus Kijmmell 22-dec Blad 1874 Z-10
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 9-dec Blad 1874 Z-8   verkoop van turf 5-jan Blad 1874 A
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 12-dec Blad 1874 Z-9   verkoop van turf van Ruurt Vos 25-dec Blad 1874 Z-11
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 14-dec Blad 1874 Z-9   verkoop van veen en hout 12-jan Blad 1874 A-1
Holthe tot Echten, notaris jhr. mr. van 14-dec Blad 1874 Z-9   verkoop van veen van Eekhout 28-nov Blad 1874 Z-2
Homan, B.J. 29-dec Blad 1874 Z-12   verkoop van veen van G. Wesseling 5-feb Blad 1874 D
Homan, E. 13-aug Blad 1874 P-1   verkoop van veen van K. Offereins en G. Vennik 11-dec Blad 1874 Z-8
Homan, E. 9-sep Blad 1874 S   verkoop van veldvruchten van C.H. de Jonge 28-jul Blad 1874 O-1
Homan, E. 1-dec Blad 1874 Z-5   verkoop van veldvruchten van Ruurt Vos 19-sep Blad 1874 U
Homan, E. 7-dec Blad 1874 Z-7   verkoop van veldvruchten van Westra van Holthe 28-jul Blad 1874 O-1
Homan, E.  29-mei Blad 1874 L   verkoop van weekhout en bomen van M.A. Hoogerbrugge 25-dec Blad 1874 Z-11
Homan, E.R. 13-jan Blad 1874 B   verkoop van weekhout van A.W. Westra van Holthe 14-dec Blad 1874 Z-9
Homan, E.R. 16-mrt Blad 1874 F-1   verkoop van weekhout van mr. J. Oosting 14-dec Blad 1874 Z-9
Homan, E.R. 27-mei Blad 1874 K-1   vordering op schoenmaker Berkenbos 1-dec Blad 1874 Z-4
Homan, E.R. 1-dec Blad 1874 Z-3        
Homan, E.R. 7-dec Blad 1874 Z-7        
Homan, Evert 13-nov Blad 1874 Y        
Homan, J.K. 3-jan Blad 1874 A        
Homan, J.K. 19-jan Blad 1874 B-1        
Homan, J.K. 26-jan Blad 1874 C        
Homan, J.K. 16-mrt Blad 1874 F-1        
Homan, J.K. 9-nov Blad 1874 X-1        
Homan, J.K. 11-dec Blad 1874 Z-8        
Homan, J.K. 11-dec Blad 1874 Z-9        
Homan, J.K. 12-dec Blad 1874 Z-9        
Homan, J.K. 14-dec Blad 1874 Z-9        
Homan, J.K. 14-dec Blad 1874 Z-9        
Homan, J.K. 25-dec Blad 1874 Z-11        
Homan, K. 12-mrt Blad 1874 E-1        
Hoogenkamp, molenaar IJ. 3-dec Blad 1874 Z-4        
Hoogerbrugge jr., J. 4-nov Blad 1874 X        
Hoogerbrugge Mz., Jacob 25-nov Blad 1874 Z-1        
Hoogerbrugge, Jacob 3-dec Blad 1874 Z-4        
Hoogerbrugge, Klazina 25-nov Blad 1874 Z-1        
Hoogerbrugge, M.A. 4-mrt Blad 1874 E        
Hoogerbrugge, M.A. 9-mrt Blad 1874 E        
Hoogerbrugge, M.A. 8-apr Blad 1874 H-1        
Hoogerbrugge, M.A. 9-apr Blad 1874 I        
Hoogerbrugge, M.A. 30-apr Blad 1874 I-1        
Hoogerbrugge, M.A. 2-mei Blad 1874 I-1        
Hoogerbrugge, M.A. 4-mei Blad 1874 J        
Hoogerbrugge, M.A. 6-mei Blad 1874 J        
Hoogerbrugge, M.A. 6-mei Blad 1874 J-1        
Hoogerbrugge, M.A. 29-mei Blad 1874 K-1        
Hoogerbrugge, M.A. 4-jun Blad 1874 L-1        
Hoogerbrugge, M.A. 9-jun Blad 1874 L-1        
Hoogerbrugge, M.A. 9-jun Blad 1874 L-1        
Hoogerbrugge, M.A. 11-jun Blad 1874 L-1        
Hoogerbrugge, M.A. 20-jun Blad 1874 M        
Hoogerbrugge, M.A. 1-jul Blad 1874 M        
Hoogerbrugge, M.A. 20-jul Blad 1874 N-1        
Hoogerbrugge, M.A. 22-jul Blad 1874 O        
Hoogerbrugge, M.A. 1-aug Blad 1874 P        
Hoogerbrugge, M.A. 15-aug Blad 1874 Q        
Hoogerbrugge, M.A. 19-aug Blad 1874 Q-1        
Hoogerbrugge, M.A. 25-aug Blad 1874 Q-1        
Hoogerbrugge, M.A. 9-sep Blad 1874 S        
Hoogerbrugge, M.A. 12-sep Blad 1874 S-1        
Hoogerbrugge, M.A. 14-sep Blad 1874 T        
Hoogerbrugge, M.A. 18-sep Blad 1874 T-1        
Hoogerbrugge, M.A. 19-sep Blad 1874 T-1        
Hoogerbrugge, M.A. 9-okt Blad 1874 V-1        
Hoogerbrugge, M.A. 14-okt Blad 1874 W        
Hoogerbrugge, M.A. 19-okt Blad 1874 W        
Hoogerbrugge, M.A. 19-okt Blad 1874 W        
Hoogerbrugge, M.A. 2-nov Blad 1874 W-1        
Hoogerbrugge, M.A. 4-nov Blad 1874 X        
Hoogerbrugge, M.A. 13-nov Blad 1874 Y        
Hoogerbrugge, M.A. 17-nov Blad 1874 Y-1        
Hoogerbrugge, M.A. 1-dec Blad 1874 Z-3        
Hoogerbrugge, M.A. 1-dec Blad 1874 Z-5        
Hoogerbrugge, M.A. 7-dec Blad 1874 Z-7        
Hoogerbrugge, M.A. 22-dec Blad 1874 Z-11        
Hoogerbrugge, M.A. 25-dec Blad 1874 Z-11        
Hoogerbrugge, M.A. 29-dec Blad 1874 Z-12        
Hoogerbrugge-Wind, E. 25-nov Blad 1874 Z-1        
Hoogerbrugge-Wind, E. 3-dec Blad 1874 Z-4        
Hoogeveen, Ebeltien 29-jul Blad 1874 O-1        
Hoogeveen, J.A. 18-jul Blad 1874 N        
Hoogeveen, J.A. 18-jul Blad 1874 N        
Huisman, M. 27-mei Blad 1874 K-1        
Huisman, M. 21-sep Blad 1874 U        
Hulst, H. 21-sep Blad 1874 U        
Hulst, S.A. 14-jan Blad 1874 B        
Hulst, S.A. 26-jan Blad 1874 C        
Hulst, S.A. 24-jul Blad 1874 O        
Hulst, S.A. 12-aug Blad 1874 P        
Hulst, S.A. 10-sep Blad 1874 R-1        
Hulst. S.A. 3-dec Blad 1874 Z-4        
Hulst. S.A. 11-dec Blad 1874 Z-8        
IJzendijk 1-dec Blad 1874 Z-3        
IJzendijk 7-dec Blad 1874 Z-7        
Jager, molenaar J. 3-dec Blad 1874 Z-4        
Jansen, M. 5-dec Blad 1874 Z-6        
Joffers jr., J. 18-jul Blad 1874 N        
Joffers, A. 20-jul Blad 1874 N-1        
Joffers, de wed. J. 18-jul Blad 1874 N        
Joffers, de weduwe J. 28-sep Blad 1874 U-1        
Joffers, J. 14-jan Blad 1874 B        
Joffers, J. 26-jan Blad 1874 C        
Joffers, J. 18-feb Blad 1874 D-1        
Joffers, J. 9-mrt Blad 1874 E        
Joffers, J. 31-aug Blad 1874 R        
Joffers, Jan 8-apr Blad 1874 H-1        
Joffers, Jan 13-apr Blad 1874 I        
Joffers, Jan 30-mei Blad 1874 L        
Joffers-Middelbos, J. 8-apr Blad 1874 H-1        
Joffers-Middelbos, J. 13-apr Blad 1874 I        
Joldersma, Rense 5-dec Blad 1874 Z-6        
Jong, C. de 13-aug Blad 1874 P-1        
Jong, C. de 9-sep Blad 1874 S        
Jong, C. de 7-dec Blad 1874 Z-7        
Jong, G. de 19-dec Blad 1874 Z-10        
Jong, Gouke de 1-dec Blad 1874 Z-3        
Jong, Gouke de 7-dec Blad 1874 Z-7        
Jong, Gouke de 29-dec Blad 1874 Z-12        
Jong, R. de 5-dec Blad 1874 Z-6        
Jonge -Blomsma, Kornelisje de 14-mei Blad 1874 J-1        
Jonge, C. de 21-nov Blad 1874 Z        
Jonge, C.H. de  7-jan Blad 1874 A-1        
Jonge, C.H. de  9-mrt Blad 1874 E        
Jonge, C.H. de  22-mei Blad 1874 K        
Jonge, C.H. de  28-jul Blad 1874 O-1        
Jonge, C.H. de  19-dec Blad 1874 Z-10        
Jonge, C.H. de  29-dec Blad 1874 Z-12        
Jongkindt Coninck, C.J.M. 4-mei Blad 1874 J        
Jongkindt Coninck, C.J.M. 6-mei Blad 1874 J-1        
Jonker, H. 14-okt Blad 1874 W        
Jonkers, N.F. 30-nov Blad 1874 Z-2        
Jonkers, N.F. 5-dec Blad 1874 Z-6        
Kalsbeek, J. 21-mrt Blad 1874 G-1        
Kalsbeek, J. 21-dec Blad 1874 Z-10        
Kalverkamp, G.A. 18-mrt Blad 1874 F-1        
Kalverkamp, G.A. 28-mei Blad 1874 K-1        
Kalverkamp, G.A. 21-jul Blad 1874 N-1        
Kalverkamp, hoofdonderwijzer 29-dec Blad 1874 Z-13        
Kate, J.A. ten 21-dec Blad 1874 Z-10        
Kijmmell, C.W.E. 12-jan Blad 1874 A-1        
Kijmmell, J. Homan 29-mei Blad 1874 L        
Kijmmell, J. Homan 13-aug Blad 1874 P-1        
Kijmmell, J. Homan 13-nov Blad 1874 Y        
Kijmmell, J. Homan 1-dec Blad 1874 Z-3        
Kijmmell, J. Homan 1-dec Blad 1874 Z-3        
Kijmmell, J. Homan 1-dec Blad 1874 Z-5        
Kijmmell, J. Homan 7-dec Blad 1874 Z-7        
Kijmmell, J.H. 29-mei Blad 1874 K-1        
Kijmmell, J.H. 29-dec Blad 1874 Z-12        
Kijmmell, Joh. 2-nov Blad 1874 W-1        
Kijmmell, Joh. Homan 9-jun Blad 1874 L-1        
Kijmmell, Johs. 9-sep Blad 1874 S        
Kijmmell, Johs. 9-okt Blad 1874 V-1        
Kijmmell, L. 1-dec Blad 1874 Z-3        
Kijmmell, L. 7-dec Blad 1874 Z-7        
Kijmmell, mr. Lambertus 22-dec Blad 1874 Z-10        
Klaasen, G. 3-feb Blad 1874 C-1        
Klaasen, veldwachter 7-jan Blad 1874 A-1        
Klaasen, veldwachter 23-mrt Blad 1874 G-1        
Klaasen, veldwachter 31-jul Blad 1874 P        
Klercq, ds. W. 13-jan Blad 1874 B        
Klercq, ds. W. 6-mei Blad 1874 J        
Klercq, ds. W. 12-mei Blad 1874 J-1        
Klercq, ds. W. 2-sep Blad 1874 R        
Kloekers, Jan 19-nov Blad 1874 Z        
Klok, Marten 14-jul Blad 1874 N        
Knotnerus, E. 20-mrt Blad 1874 G        
Knotnerus, E. 27-mei Blad 1874 K        
Kooger, S. 22-jan Blad 1874 C        
Kooger, S. 10-sep Blad 1874 S-1        
Kooger, S. 3-nov Blad 1874 X        
Kooger, S. 19-nov Blad 1874 Y-1        
Landzetel Stoetz, mevrouw 18-sep Blad 1874 T-1        
Lasker, Geertje 13-nov Blad 1874 Y        
Leets, W. 5-dec Blad 1874 Z-6        
Leij, J.H. v.d. 21-dec Blad 1874 Z-10        
Levie, S. Garcon 9-dec Blad 1874 Z-8        
Levie, S. Garcon 12-dec Blad 1874 Z-9        
Lier, notaris mr. H. van 5-jan Blad 1874 A        
Lier, notaris mr. H. van 12-jan Blad 1874 A-1        
Lier, notaris mr. H. van 13-jan Blad 1874 B        
Lier, notaris mr. H. van 5-feb Blad 1874 D        
Lier, notaris mr. H. van 16-feb Blad 1874 D-1        
Lier, notaris mr. H. van 18-jul Blad 1874 N        
Lier, notaris mr. H. van 18-jul Blad 1874 N        
Lier, notaris mr. H. van 18-jul Blad 1874 N-1        
Lier, notaris mr. H. van 20-jul Blad 1874 N-1        
Lier, notaris mr. H. van 21-jul Blad 1874 N-1        
Lier, notaris mr. H. van 28-jul Blad 1874 O-1        
Lier, notaris mr. H. van 27-aug Blad 1874 R        
Lier, notaris mr. H. van 31-aug Blad 1874 R        
Lier, notaris mr. H. van 5-sep Blad 1874 R-1        
Lier, notaris mr. H. van 19-sep Blad 1874 U        
Lier, notaris mr. H. van 21-sep Blad 1874 U        
Lier, notaris mr. H. van 28-sep Blad 1874 U-1        
Lier, notaris mr. H. van 4-nov Blad 1874 X        
Lier, notaris mr. H. van 4-nov Blad 1874 X        
Lier, notaris mr. H. van 4-nov Blad 1874 X-1        
Lier, notaris mr. H. van 4-nov Blad 1874 X-1        
Lier, notaris mr. H. van 9-nov Blad 1874 X-1        
Lier, notaris mr. H. van 21-nov Blad 1874 Y-1        
Lier, notaris mr. H. van 21-nov Blad 1874 Z        
Lier, notaris mr. H. van 28-nov Blad 1874 Z-2        
Lier, notaris mr. H. van 28-nov Blad 1874 Z-2        
Lier, notaris mr. H. van 5-dec Blad 1874 Z-6        
Lier, notaris mr. H. van 11-dec Blad 1874 Z-8        
Lier, notaris mr. H. van 11-dec Blad 1874 Z-8        
Lier, notaris mr. H. van 21-dec Blad 1874 Z-10        
Lier, notaris mr. H. van 25-dec Blad 1874 Z-11        
Lier, notaris mr. H. van 25-dec Blad 1874 Z-11        
Lombard, S.A. 8-okt Blad 1874 V        
Luitingh, J.C. 4-jun Blad 1874 L-1        
Magnus, N. 9-jul Blad 1874 M        
Manak, M. 4-nov Blad 1874 X-1        
Mast, A. 5-dec Blad 1874 Z-6        
Mast, W. 25-dec Blad 1874 Z-11        
Meibergen, B. 2-jul Blad 1874 M        
Meibergen, B. 10-okt Blad 1874 W        
Meijer, Johannes 3-feb Blad 1874 C-1        
Meijer, S. 5-dec Blad 1874 Z-6        
Meijering, hoofdonderwijzer 9-sep Blad 1874 S        
Meijering, hoofdonderwijzer 9-okt Blad 1874 V-1        
Meijeringh, de heer 24-mrt Blad 1874 H        
Meijeringh, de heer 13-aug Blad 1874 P-1        
Merck, A.C. 22-dec Blad 1874 Z-11        
Mesken, Albert 3-jan Blad 1874 A        
Moes, Jan Hks. 6-apr Blad 1874 H        
Moes, Jan Hks. 13-apr Blad 1874 I        
Moquette, ds. 2-sep Blad 1874 R        
Mos, veearts 20-jan Blad 1874 B-1        
Mulder, deurwaarder Roelof 19-nov Blad 1874 Z        
Mulder, Lucas 12-mrt Blad 1874 E-1        
Mulder, R. 6-mrt Blad 1874 E        
Mulder, R. 5-dec Blad 1874 Z-6        
Mulders, M. 17-jan Blad 1874 B-1        
Nederhouw 5-dec Blad 1874 Z-6        
Noordhof, A. 21-dec Blad 1874 Z-10        
Oever, G. ten 21-sep Blad 1874 U        
Oever, H. ten 14-okt Blad 1874 W        
Oever, H. ten 19-okt Blad 1874 W        
Offereins, K. 11-dec Blad 1874 Z-8        
Oldenhuis, Gratama, mr. L. 4-mei Blad 1874 J        
Olijve, Simon 5-dec Blad 1874 Z-6        
Oost, de heer 6-apr Blad 1874 H        
Oosting, mr. J. 4-mei Blad 1874 J        
Oosting, mr. J. 18-jul Blad 1874 N        
Oosting, mr. J. 14-dec Blad 1874 Z-9        
Ossel, F.H. 21-sep Blad 1874 U        
Ossel, K.F. 12-feb Blad 1874 D        
Pauw, J.L. 10-aug Blad 1874 P        
Pol, de heer 14-mrt Blad 1874 F        
Pol, de heer 18-mrt Blad 1874 G        
Pol, de heer 24-mrt Blad 1874 H        
Pol, de heer 9-apr Blad 1874 H-1        
Pol, J. 8-okt Blad 1874 V        
Polak, J.A. 15-aug Blad 1874 Q        
Polak, J.A. 19-aug Blad 1874 Q-1        
Polak, J.A. 25-aug Blad 1874 Q-1        
Polak, J.A. 14-sep Blad 1874 T        
Polak, J.A. 18-sep Blad 1874 T-1        
Polak, J.A. 19-sep Blad 1874 T-1        
Polak, J.A. 19-sep Blad 1874 T-1        
Polak, S. 24-jan Blad 1874 C        
Polak, S. 4-feb Blad 1874 D        
Pool, T. 5-dec Blad 1874 Z-6        
Postema, J. 24-mrt Blad 1874 G-1        
Prins, H.C. 20-mrt Blad 1874 G        
Prins, H.C. 12-sep Blad 1874 T        
Prins, H.C. 1-dec Blad 1874 Z-3        
Prins, H.C. 7-dec Blad 1874 Z-7        
Raman, Johannes 20-mrt Blad 1874 G-1        
Rebenscheidt, Bernard Frederik 21-apr Blad 1874 I        
Rebenscheidt, Bernard Frederik 29-apr Blad 1874 I-1        
Rebenscheidt, H.H. 21-apr Blad 1874 I        
Rebenscheidt, H.H. 29-apr Blad 1874 I-1        
Rebenscheidt-Luck, Hendrica 21-apr Blad 1874 I        
Rebenscheidt-Luck, Hendrica 29-apr Blad 1874 I-1        
Reijerkerk, ds. M. 6-mei Blad 1874 J        
Reijerkerk, ds. M. 12-mei Blad 1874 J-1        
Reijerkerk, ds. M. 28-mei Blad 1874 K-1        
Roelfsema, H. 21-mrt Blad 1874 G-1        
Roemer, J. 5-jan Blad 1874 A        
Roemer, J. 7-dec Blad 1874 Z-7        
Roemer, J. 19-dec Blad 1874 Z-10        
Roemer, J. 29-dec Blad 1874 Z-12        
Rooi, H. de 2-dec Blad 1874 Z-4        
Rooi-Kamping, H. de 2-dec Blad 1874 Z-4        
Rozeboom, A.H. 29-dec Blad 1874 Z-12        
Schut, R.J. 20-jul Blad 1874 N-1        
Schut, R.J. 21-jul Blad 1874 N-1        
Schuuring, Roelofje 29-jul Blad 1874 O-1        
Schuurman, de heer 9-dec Blad 1874 Z-8        
Servatius, de heer 6-okt Blad 1874 V        
Servatius, mr. W.O. 4-mei Blad 1874 J        
Servatius, mr. W.O. 6-mei Blad 1874 J-1        
Servatius, mr. W.O. 14-mei Blad 1874 J-1        
Servatius, N.E. 13-jan Blad 1874 B        
Servatius, N.E. 19-jan Blad 1874 B-1        
Servatius, N.E. 16-mrt Blad 1874 F-1        
Servatius, N.E. 1-jul Blad 1874 M        
Servatius, N.E. 13-aug Blad 1874 P-1        
Servatius, N.E. 9-sep Blad 1874 S        
Servatius, N.E. 2-nov Blad 1874 W-1        
Servatius, N.E. 13-nov Blad 1874 Y        
Servatius, N.E. 1-dec Blad 1874 Z-5        
Servatius, N.E. 7-dec Blad 1874 Z-7        
Servatius, N.E. 29-dec Blad 1874 Z-12        
Servatius, notaris mr. W.O. 12-jan Blad 1874 B        
Servatius, notaris mr. W.O. 27-jan Blad 1874 C-1        
Servatius, notaris mr. W.O. 27-jan Blad 1874 C-1        
Servatius, notaris mr. W.O. 19-mrt Blad 1874 G        
Servatius, notaris mr. W.O. 23-nov Blad 1874 Z-1        
Sickens, H.P. 18-feb Blad 1874 D-1        
Sickens, H.P. 30-mei Blad 1874 L        
Sickens, H.P. 24-jul Blad 1874 O        
Sickens, H.P. 12-aug Blad 1874 P        
Sickens, H.P. 13-aug Blad 1874 P-1        
Sickens, H.P. 10-sep Blad 1874 R-1        
Sickens, H.P. 1-dec Blad 1874 Z-3        
Sickens, H.P. 3-dec Blad 1874 Z-4        
Sickens, H.P. 11-dec Blad 1874 Z-8        
Sickens, H.P. 29-dec Blad 1874 Z-12        
Sikkens, H. 9-okt Blad 1874 V-1        
Sikkens, H. 7-dec Blad 1874 Z-7        
Sikkens, juffrouw 18-sep Blad 1874 T-1        
Smid, K. 5-feb Blad 1874 C-1        
Smid, K. 7-dec Blad 1874 Z-7        
Smidt, Aafje 21-dec Blad 1874 Z-10        
Smidt, K. 27-mei Blad 1874 K-1        
Smidt, mr. H.J. 4-nov Blad 1874 X        
Smit, logementhouder 21-sep Blad 1874 U        
Soer, Adolf 21-jul Blad 1874 N-1        
Sol, Hendrikus Andries 27-nov Blad 1874 Z-2        
Sol-Woldhuis, Grietje Tebbes 27-nov Blad 1874 Z-2        
Spier, A. 12-jan Blad 1874 B        
Spier, A. 27-mrt Blad 1874 H        
Spier, A. 6-apr Blad 1874 H        
Spier, A. 29-jul Blad 1874 O-1        
Spier, A. 7-dec Blad 1874 Z-7        
Spier, A. 19-dec Blad 1874 Z-10        
Spier, A. 29-dec Blad 1874 Z-12        
Spier-van Hage, G. 29-jul Blad 1874 O-1        
Spijkman, B. 14-okt Blad 1874 W        
Sterken, Albert 22-dec Blad 1874 Z-10        
Sterken, H. 5-dec Blad 1874 Z-6        
Strijker, Hillechien 4-nov Blad 1874 X-1        
Tellegen, J.R.T. 1-dec Blad 1874 Z-5        
Tellegen, J.R.T. 11-dec Blad 1874 Z-9        
Tellegen, notaris A.J.C. 3-jan Blad 1874 A        
Tellegen, notaris A.J.C. 26-jan Blad 1874 C        
Tellegen, notaris A.J.C. 28-feb Blad 1874 E        
Tellegen, notaris A.J.C. 12-mrt Blad 1874 E-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 10-aug Blad 1874 P        
Tellegen, notaris A.J.C. 12-sep Blad 1874 T        
Tellegen, notaris A.J.C. 21-sep Blad 1874 U        
Tellegen, notaris A.J.C. 1-dec Blad 1874 Z-4        
Tellegen, notaris A.J.C. 22-dec Blad 1874 Z-10        
Tjakkes, Jacob 2-sep Blad 1874 R        
Tonckens, de weduwe 12-jan Blad 1874 A-1        
Tonckens, de weduwe 13-jan Blad 1874 B        
Tonckens, de weduwe 14-jul Blad 1874 N        
Tonckens, de weduwe 27-aug Blad 1874 R        
Tonckens, mr. D.H. 5-feb Blad 1874 D        
Tonckens, mr. S. Hellinga 4-mei Blad 1874 J        
Urich, A. 25-jul Blad 1874 O        
Veen, Arend van der 19-nov Blad 1874 Z        
Veen, H. van 18-feb Blad 1874 D-1        
Veen, H. van 29-mei Blad 1874 L        
Veen, H. van 9-jun Blad 1874 L-1        
Veen, H. van 1-jul Blad 1874 M        
Veen, H. van 13-aug Blad 1874 P-1        
Veen, H. van 9-sep Blad 1874 S        
Veen, H. van 9-okt Blad 1874 V-1        
Veen, H. van 13-nov Blad 1874 Y        
Veen, H. van 1-dec Blad 1874 Z-3        
Veen, H. van 1-dec Blad 1874 Z-5        
Veen, H. van 7-dec Blad 1874 Z-7        
Veen, H. van 29-dec Blad 1874 Z-12        
Veen, J. van der  12-jan Blad 1874 B        
Veen, J. van der  5-dec Blad 1874 Z-6        
Veen, mr. P. van der 28-mei Blad 1874 K-1        
Veen, mr. P. van der 9-jun Blad 1874 L-1        
Veen, mr. P. van der 1-jul Blad 1874 M        
Veen, mr. P. van der 9-sep Blad 1874 S        
Veen, mr. P. van der 12-sep Blad 1874 S-1        
Veen, mr. P. van der 9-okt Blad 1874 V-1        
Veen, mr. P. van der 2-nov Blad 1874 W-1        
Veen, mr. P. van der 13-nov Blad 1874 Y        
Veen, mr. P. van der 1-dec Blad 1874 Z-3        
Veen, mr. P. van der 1-dec Blad 1874 Z-5        
Veen, mr. P. van der 7-dec Blad 1874 Z-7        
Veen, W. van 1-dec Blad 1874 Z-3        
Veen, W. van 7-dec Blad 1874 Z-7        
Veldhuis, R. 2-okt Blad 1874 U-1        
Veltmeijer, J.H. 4-mrt Blad 1874 E        
Veltmeijer, J.H. 17-mrt Blad 1874 F-1        
Venekamp, J. 13-aug Blad 1874 P-1        
Venekamp, J. 9-sep Blad 1874 S        
Venekamp, J. 12-sep Blad 1874 S-1        
Venekamp, J. 19-sep Blad 1874 T-1        
Vennik, de weduwe 9-sep Blad 1874 S        
Vennik, G. 11-dec Blad 1874 Z-8        
Vos, Anne 18-jul Blad 1874 N-1        
Vos, Anne 19-sep Blad 1874 U        
Vos, H. 17-nov Blad 1874 Y-1        
Vos, Ruurt 18-jul Blad 1874 N-1        
Vos, Ruurt 19-sep Blad 1874 U        
Vos, Ruurt 21-nov Blad 1874 Y-1        
Vos, Ruurt 5-dec Blad 1874 Z-6        
Vos, Ruurt 25-dec Blad 1874 Z-11        
Vos, Siert 5-dec Blad 1874 Z-6        
Vries, A. de 5-dec Blad 1874 Z-6        
Vries, Cornelis de 21-mrt Blad 1874 G-1        
Vries, E. de 27-mei Blad 1874 K-1        
Vries, J. de 27-mei Blad 1874 K-1        
Vries, J. de 13-aug Blad 1874 P-1        
Vries, J. de 21-sep Blad 1874 U        
Vries, J. de 9-okt Blad 1874 V-1        
Vries, J. de 7-dec Blad 1874 Z-7        
Vries, J. de 29-dec Blad 1874 Z-12        
Vries, J. Wijtzes de 28-nov Blad 1874 Z-2        
Vries, J.J. de 7-jan Blad 1874 A-1        
Vries, J.W. de 18-feb Blad 1874 D-1        
Vries, J.W. de 9-mrt Blad 1874 E        
Vries, J.W. de 2-mei Blad 1874 I-1        
Vries, J.W. de 1-dec Blad 1874 Z-3        
Vries, Jacob Hendriks de 26-jan Blad 1874 C        
Vries, Jan de 13-nov Blad 1874 Y        
Vries, Jan de 1-dec Blad 1874 Z-5        
Vries, Jan W. de 21-dec Blad 1874 Z-10        
Vries, Jan Wietzes de 5-mei Blad 1874 J        
Vries, Jan Wietzes de 22-mei Blad 1874 K        
Vries, Jan Wietzes de 29-mei Blad 1874 K-1        
Vries, Jan Wietzes de 1-jun Blad 1874 L        
Vries, Jan Wietzes de 1-jul Blad 1874 M        
Vries, Jan Wietzes de 9-sep Blad 1874 S        
Vroome Mz., H. de 17-nov Blad 1874 Y-1        
Vroome, Jacob Linardus de 17-nov Blad 1874 Y-1        
Vroome, M.H. de 21-sep Blad 1874 U        
Vroome, W. de 21-mrt Blad 1874 G-1        
Vroome-Roemer, J. de 17-nov Blad 1874 Y-1        
Walthaus, G.H. 25-jul Blad 1874 O        
Wesseling, G. 5-feb Blad 1874 D        
Wesseling, G. 16-feb Blad 1874 D-1        
Wessemius, de heer 13-aug Blad 1874 P-1        
Wessemius, Femmechien 17-mrt Blad 1874 F-1        
Wessemius, Femmechien 24-mrt Blad 1874 G-1        
Wessemius, P. 17-mrt Blad 1874 F-1        
Wessemius, P. 24-mrt Blad 1874 G-1        
Wessemius, P. 29-mei Blad 1874 K-1        
Wessemius, P. 1-jul Blad 1874 M        
Wessemius, P. 9-sep Blad 1874 S        
Wessemius, P. 12-sep Blad 1874 S-1        
Wessemius, P. 9-okt Blad 1874 V-1        
Wessemius, P. 2-nov Blad 1874 W-1        
Wessemius, P. 13-nov Blad 1874 Y        
Wessemius, P. 19-nov Blad 1874 Y-1        
Wessemius, P. 1-dec Blad 1874 Z-3        
Wessemius, P. 1-dec Blad 1874 Z-5        
Wessemius, P. 7-dec Blad 1874 Z-7        
Wessemius, P. 29-dec Blad 1874 Z-12        
Wessemius-Hartsuiker, A. 17-mrt Blad 1874 F-1        
Wessemius-Hartsuiker, A. 24-mrt Blad 1874 G-1        
Westra van Holthe, A.W. 4-mei Blad 1874 J        
Westra van Holthe, A.W. 28-jul Blad 1874 O-1        
Westra van Holthe, A.W. 14-dec Blad 1874 Z-9        
Wichers, J.T. 20-mrt Blad 1874 G        
Wichers, molenaar J. 3-dec Blad 1874 Z-4        
Wieringen, S.C. van 12-feb Blad 1874 D        
Wind, J.H. 5-jan Blad 1874 A        
Wind, J.H. 12-jan Blad 1874 A-1        
Wind, J.H. 13-jan Blad 1874 B        
Wind, J.H. 5-feb Blad 1874 D        
Wind, J.H. 16-feb Blad 1874 D-1        
Wind, J.H. 25-feb Blad 1874 D-1        
Wind, J.H. 4-mrt Blad 1874 E        
Wind, J.H. 6-mrt Blad 1874 E        
Wind, J.H. 12-mei Blad 1874 J-1        
Wind, J.H. 29-mei Blad 1874 K-1        
Wind, J.H. 20-jun Blad 1874 M        
Wind, J.H. 1-jul Blad 1874 M        
Wind, J.H. 13-jul Blad 1874 M-1        
Wind, J.H. 15-jul Blad 1874 N        
Wind, J.H. 15-aug Blad 1874 Q        
Wind, J.H. 27-aug Blad 1874 R        
Wind, J.H. 9-sep Blad 1874 S        
Wind, J.H. 11-sep Blad 1874 S-1        
Wind, J.H. 5-okt Blad 1874 U-1        
Wind, J.H. 9-okt Blad 1874 V-1        
Wind, J.H. 2-nov Blad 1874 W-1        
Wind, J.H. 4-nov Blad 1874 X        
Wind, J.H. 4-nov Blad 1874 X        
Wind, J.H. 4-nov Blad 1874 X-1        
Wind, J.H. 4-nov Blad 1874 X-1        
Wind, J.H. 13-nov Blad 1874 Y        
Wind, J.H. 21-nov Blad 1874 Y-1        
Wind, J.H. 21-nov Blad 1874 Z        
Wind, J.H. 28-nov Blad 1874 Z-2        
Wind, J.H. 28-nov Blad 1874 Z-2        
Wind, J.H. 1-dec Blad 1874 Z-3        
Wind, J.H. 1-dec Blad 1874 Z-5        
Wind, J.H. 5-dec Blad 1874 Z-6        
Wind, J.H. 7-dec Blad 1874 Z-7        
Wind, J.H. 11-dec Blad 1874 Z-8        
Wind, J.H. 11-dec Blad 1874 Z-9        
Wind, J.H. 21-dec Blad 1874 Z-10        
Wind, J.H. 25-dec Blad 1874 Z-11        
Wind, J.H. 29-dec Blad 1874 Z-12        
Winter, stads-architect 10-okt Blad 1874 W        
Winters, H.C. 20-jun Blad 1874 M        

Copyright © de Smilde 2011-2023