2000 Cultuur - Molukkers

2001-001 Kranten over de gijzelingen door Zuid-Molukkers Hoofdzakelijk van Asser en Drentse Courant

A
2001-001 Drentse en Asser Courant. 27-11-1975. Indonesisch .consulaat in Amsterdam overvallen. Drama in Wijster van minuut tot minuut,
2001-001a Drentse en Asser Courant. 3-12-1975. vier daders uit assen, één uit Bovensmilde
2001-002 Drentse en Asser Courant-12-1975. Nieuwe man maakt contact met trein. Drama in Wijster van minuut tot minuut.  De heksenketel van Beilen.
2001-003 Drentse en Asser Courant. 44-12-1975
2001-004 Drentse en Asser Courant 12-1975. Nog elf kinderen gijzelaars in Amsterdam. Conducteur rekende op de dood. 
Pendel naar de trein.
2001-005 Drentse en Asser Courant. 6-12-1975. Beilen de vestingstad. Terroristen niet het land uit. Van Agt, minder kans op geweld. Orde diensten paraat.
2001-006 Drentse en Asser Courant. 8-12-1975 Chaos door treintje kijken. Kapers zwijgen. Angst in Zuid-Molukse wijken.
Indonesische arts ook gegijzeld in Amsterdam.
2001-007 Drentse en Asser Courant. 9-12-1975. Kapers komen niet levend uit trein. Doodzieke man uit consulaat. Zo ontstond het probleem der Zuid-Molukkers. Ds Metiary de Martin Luther King der Zuid Molukkers.
2001-008 Drentse en Asser Courant. 10-12-1975. Slachtoffers uit gekaapte trein. Eten en zwijgen. Oudste gijzelaar in Amsterdam vrij.
2001-009 Drentse en Asser Courant. 11-12-1975. Zuid Molukkers hadden per brief gewaarschuwd. Gewonde treinkaper van moord beschuldigd. Die droom leeft ook op Ambon.
2001-010 Drentse en Asser Courant. 13-12-1975.82 jarige D. Smit uit Norg, vrijgelaten. Kapers doodschieten helpt niet. Kapers laten meisje uit Beilen vrij
2001-011 Drentse en Asser Courant. 15-12-1975.Het einde van de reis, gijselaars vrij. Manusama dreigt met nieuwe acties. 
Dolle zondag in Beilen.
2001-012 Drentse en Asser Courant. 16-12-1975. Ik kreeg in Assen al bange voorgevoelens. Dokter Hans Prins vluchtte niet uit vrees voor represailles.
2001-013 Drentse en Asser Courant. 17-12-1975.Ex gijzelaars op bres voor zuid-Molukkers. Volgens ir Manusama, eerder eind aan gijzeling, als regering wilde praten. Van Agt, vliegtuig nooit toegezegd. Ex gijzelaars boos op regering.
2001-014

Nieuwsblad v/h Noorden 18-12-1975.De gijzelaars werden bewust verwaarloosd. Wapens van de treinkapers. Heeft zoeken schuldigen zin? Mevr. Schilthuis.

2001-015 Drentse en Asser Courant. 19-12-1975.Bezetters en ds. Metiary praten weer. Amsterdam. De tactiek van Beilen, 
Meer gevaar bij andere aanpak.
2001-016 Drentse en Asser Courant. 20-12-1975. Nog nooit zoveel vriendschap als in tijd van kaping. Amsterdam. Kapers geven op na toezegging. Regering: we gaan praten.
2001-016a Trouw 23-12-1975. Verzoening op basis van rect der Zuid-Molukken
B
2001-017 Drentse en Asser Courant. 10 -3-1976. Grimmig decor voor proces. 13-3-1976. Molukse jongeren woedend over proces en kapers met list afgevoerd. Treinkaper pleegt zelfmoord in cel.
2001-018 Drentse en Asser Courant. 1-5-1976 Molukkers woedend na blanke klachten..
2001-019 Nieuwsblad v/h Noorden 23-5-1977. Molukkers kapen trein in Glimmen en bezetten school te Bovensmilde.
2001-020 Drentse en Asser Courant. 24-5-1977. Bovensmilde doet geen oog dicht. Kapers stellen eisen. Jumbojet voor oude en nieuwe kapers.
2001-021 Drentse en Asser Courant. 25-5-1977. Ultimatu loopt af, maar kinderen moeten eerst vrij. Nieuwsblad v/h Noorden 
25-5-1977. Leiders acties zitten in trein. Sfeer verslechterd in Bovensmilde. Pasjes regeling is streng.
Schoolhoofd kalme man.
2001-022 Algemeen Dagblad 25-5-1977. Regering buigt niet voor kapers. Regering stuurt toch bemiddelaar.
Geen gijzelaar mag land uit.
2001-023 Drentse en Asser Courant. 26-5-1977. Macht uiting bij de trein. Drie passagiers met touw om de nek. Onderhandeling met bezetters muurvast. Algemeen Dagblad 26-5-1977. Even alles op scherp bij de trein. Verpleegster wil school in om te helpen. Zuid-Molukse jongeren willen eerst sociale emancipatie
2001-024 Drentse en Asser Courant. 27-5-1977. Alle schoolkinderen vrijgelaten.
2001-025

Drentse en Asserc Courant. 28-5-1977. Kapers trein blijven bij hun eis.

2001-026 Nieuwsblad v/h Noorden 28-5-1977. Kinderen ruilen voor Den Uyl of van Agt? Algemeen Dagblad 28-5-1977. De mooiste dag van hun leven.
2001-027  Drentse en Asser Courant. 31-5-1977.Manusama gewaarschuwd voor acties, maar wilde niet luisteren. Zwangere vrouw mag trein niet uit. Bij Onnen staat gepantserde trein gereed.
2001-028 2001-028 Drentse en Asser Courant. 1-6-1977. Prikkeldraad rond Asser perscentrum. Opvang kinderen gaat uitstekend.  Bovensmilde zorgt goed voor politiemannen. De telegraaf 1-6-1977. Dreigbrief zet zaak opnieuw opscherp. 
2001-029 Drentse en Asser Courant. 2-6-1977.Kapers schieten op mariniers onder trein. Vrije Zuid-Molukkers ontkennen chantage. Algemeen Dagblad 2-6-1977. Twijfel na ruzie met kapers. Vergeefs wachten op vrijlating.  Ouders: school weg uit Molukse wijk.
C
2001-030

Drentse en Asser Courant. 3-6-1977. Plan voor een derde kaping zou klaar zijn. Molukse jongeren bedreigen leider Manusama.

2001-031  Drentse en Asser Courant. 4-6-1977. Regering werkt aan plan voor verhouding met Zuidmolukkers. 
Molukkers waarheen?
2001-032 Drentse en Asser Courant. 6-6-1977. Vrij maar nog geen hoera. Zwangere vrouwen al naar huis. Trouw 6-6-1977 
Incident beleidscentrum.
2001-033  Drentse en Asser Courant. 7-6-1977 Spanning groeit nog, tweede gesprek met kapers.
2001-034  Drentse en Asser Courant. 8-6-1977 Kans op nieuwgesprek. TT door gijzelingen in gevaar. Franse pater biedt aan om te bemiddelen.
2001-035 Drentse en Asser Courant. 9-6-1977. Jonge Molukkers willen graag naar Vietnam. Opdracht van onderhandelaars: Geduld begint op te raken.
2001-036

Drentse en Asser Courant. 10-6-1977. Noes Solisa: Molukkers op Ambon moeten een gewapende strijd beginnen. 
Signalen uit trein: Kom ons halen.

2001-037 Drentse en Asser Courant. 11-6-1977. Verklaring jonge Molukkers: School en trein op laffe wijze aangevallen door
regering. Leger en luchtmacht maken einde aan Molukse acties..
2001-038 Drentse en Asser Courant. 13-6-1977.Treinen stil na melding Molukkers op de baan. Ontroerde vorstin sprak met mensen uit school en trein.
2001-039 Drentse en Asser Courant. 14-6-19767 Zuid-Molukkers nemen afscheid van hun "vrijheidsstrijders". Snel debat over gijzeling. Oostbloklanden zouden Molukkers willen helpen.
2001-039a Drentse en Asser Courant. 15-6-1977. Begrafenis gedode kapers.
2001-039b

Drentse en Asser Courant. 17-6-1977. Molukker krijgen Indonesisch paspoort. Van Agt stelde opheffing Molukse ordediensten uit op verzoek van Manusama.

2001-040 Drentse en Asser Courant. 18-6-1977. Hier sneuvelden de kapers, zei Hylke Tromp. Kabinet wordt overspoeld met vragen.
2001-041 Diverse stukjes over gijzelijng en er na.
2001-042 Drentse en Asser Courant. 23-6-1977. Enige kans is praten met Zuid-Molukkers. Vrije aftocht was er niet bij. Zorg om onderwijs Molukse kinderen. Vorig hoofd der school weggetreiterd door Molukkers.
2001-042a  Ze waren al dood.
2001-042b Drentse en Asser Courant. 24-6-1977. Nederland beheerste zich. Debat over gijzelingen. Kritiek op beleid.
2001-042c  Drentse en Asser Courant. 27-6-1977. Molukse wijk tijdens TT op slot. 1-7-1977 Gelderland op scherp na alarm voor Molukkers.
2001-043 Drentse en Asser Courant. 2 en 4-7-1977. School kinderen gaan tijdelijk naar Assen. Rechercheurs stapten zonder angst naar de kapers. Aanleg telefoonverbinding naar trein. Begin en de kapers.
2001-043a Drentse en Asser Courant. 5, 7,8 en 9 juli 1977 Diverse berichten. Bouw school gestaakt. Argwaan blijft.
2001-043b Drentse en Asser Courant. 7-7-1977. Politie arresteert vier Molukkers in Bovensmilde. Plannen om trein op spoorbrug te kapen. Wantrouwen tegen gemeente moet weg.
2001-044 Drentse en Asser Courant. 12-7-1977. Burgemeester praat als een buitenstaander. Antwoord valt in Bovensmilde niet goed.
2001-044a  Drentse en Asser Courant. 13-7-1977. Raad mag blik werpen in politie rapporten. Plaats nieuwe school omstreden.
2001-045

Drentse en Asser Courant. 16-7-1977. Treinstel van de Punt vrijgegeven. 20-7-1977. Ex-gegijzelden tevreden over gebaar overheid. Raad is te kort geschoten.

2001-045a Drentse en Asser Courant. 18-7-1977. Ik ben niet bang om te sterven. 22-7-1977 Weerzien op Ambon. Zuidmolukker hulp aan BVD?
2001-045a Drentse en Asser Courant. 30-7-1977. Bovensmilde is voor ons onleefbaar geworden.
2001-045b Drentse en Asser Courant. 3-8-1977. Apartheid in Bovensmilde. Molukkers verbreken contact.
2001-045c Drentse en Asser Courant. 4-8-1977. Molukkers plaatsen zich zelf in het isolement.
2001-046 Nieuwsblad v/h Noorden 31-8-1977. Bovensmilde. Portret van een geladen dorp. Deel 1, 2, en 3. De angst, 
Hoe het kwam en de kloof.
2001-046a

Drentse en Asser Courant. 25-7-1977. Molukkers oorzaak onrustig weekeinde. RMS op Ambon geen schijn van kans.

2001-046b Drentse en Asser Courant. 6-8-1977. Smilde kan het Molukse probleem niet oplossen. Wij schamen ons dood voor acties in Nederland. [Ambonnees]
2001-046c Drentse en Asser Courant. 9-8-1977. Kinderen weer naar school. Nieuwe organisatie. Molukse jeugd. 
Dr. Tan: vroeger was ik de bezwerende figuur.
2001-046d Manusama moet blijven. Manusama krijgt het hard te verduren.
2001-046e  Terug naar Ambon? Reizen naar Ambon. Leeft de RMS daar?
2001-046f Indonesische generaal: Manusama vroeg mij om ontmoeting. Reis naar Ambon. Molukkers reageren nog niet.
2001-047

Drentse en Asser Courant. 3-9-1977. Marathonproces tegen kapers. Veldslag te Bovensmilde.

2001-048  Drentse en Asser Courant. 5-9-1977. Politie wil Molukse wijk uitkammen. Geen toestemming van regering.
2001-049 Drentse en Asser Courant. 6-9-1977 Asser gerechtsgebouw hermetisch afgesloten. Molukkers op den duur opnemen in comité. Regering grijp in, we voelen ons niet meer beschermd.
2001-050 Drentse en Asser Courant. 13-9-1977. Gezinnen verlaten Bovensmilde. Zoekactie onder de loep.
2001-051 De gijzelingen in Bovensmilde en Vries. Verklaring en verslag van de regering over de gijzelingen en debat in de Tweede Kamer.
©de Smilde 2011-2014