2000 Cultuur - Molukkers

2001-002 Krantenartikelen over de gijzelingen. Hoofdzakelijk uit het Nieuwsblad v/h Noorden

2001-100 Nieuwsblad v/h Noorden 23-5-1977 Trein bij Yde gekaapt en school te Bovensmilde bezet.24-5-1977 
Eisen van de Zuid-Molukkers. Gijzelingspsychiater Mulder. Contact met school van levensbelang.
2001-101 Algemeen Dagblad 25-5-1977. Regering buigt niet voor kapers. Nieuwsblad v/h Noorden 25-5-1977 Tegen eis
egering. Eerst kinderen vrij. Kapers sollen met gevangenen.
2001-102 Nieuwsblad v/h Noorden 26-5-1977. Kaping Bovensmilde
2001-103 Nieuwsblad v/h Noorden 27-5-1977. Manusama: God heeft ingegrepen, vrijlating schoolkinderen. Beatrix bezoekt
Bovensmilde en Groningen.
2001-104 Algemeen Dagblad 27-5-1977. Cordon tegen ongewenstekijkers.
2001-105 Nieuwsblad v/h Noorden 28-5-1977. Kalmeringsmiddelen naar gekaapte trein. Kinderen ruilen voor Den Uyl of van Agt?
2001-106 Nieuwsblad v/h Noorden 31-5-1977.. Honderden nieuwsgierigen in file voor trein, Afrikaans Benin: Kapers welkom.
2001-107 Nieuwsblad v/h Noorden 1-6-1977.. Regering wil duidelijkheid van kapers over verzoek bemiddelaars. Woedende
reacties op brief van jongere Zuid-Molukkers.
2001-108 Nieuwsblad v/h Noorden 9-6-1977. Bemiddelaars gaan standpunt regering vertellen. Schietende Molukkers bij spoorlijn Limburg. Gijzelaartjes met opzet ziek gemaakt?
2001-109  Nieuwsblad v/h Noorden 10-6-1977. Signaal: haal ons er uit! Toestand onvermiderd ernstig. Toernooi Molukkers in Hoogeveen afgelast.
2001-110 Nieuwsblad v/h Noorden 11-6-1977.Vrijgelaten gegijzelden verbaasd over onthaal.. Vliegtuigen en tegelijk alarm. 
Molukse wijk in Bovensmilde totaal afgesloten.
2001-111 Nieuwsblad v/h Noorden 13-6-1977. Zuidmolukker nog in levens gevaar. Gijzelaars agressief jegens kapers.
onderwijzers hadden kans om te ontsnappen. Koningin bezocht gewonde gijzelaars.
2001-112 

Trouw 13-6-1977. Bovensmilde, verscheurt dorp.

2001-113 Nieuwsblad v/h Noorden 14-6-1977. De lorrie bemanning mag niet praten na kaping. Smilde vraagt meer hulp, anders probleem van Zuid-Molukkers niet op te lossen.
2001-114 Nieuwsblad v/h Noorden 15-6-1977. Al eerder actie in school Bovensmilde. Laatste dreigbrief kapers centraal in
2001-115 De Telegraaf 15-6-1977. Afscheid van 6 kapers. Kapers dreigden met moord op gijzelaars.
Nieuwsblad v/h Noorden 17-6-1977. Indonesië wist van gijzelingen. Anoniem verzet tegen Molukkers Bovensmilde.
2001-116 Asser en Drentse Courant 18-6-1977, Terrorisme is oorlog.
2001-117 Asser en Drentse Courant 23-6-1977, Vrije aftocht was er niet bij.20-7-1977 Ex gegijzelden krijgen uitkering van regering.
2001-118 Nieuwsblad v/h Noorden 28-6-1977. Laat referendum houden in Zuid Molukken en West-Papoea. 
Bouw noodschool in Bovensmilde.
2001-119 De Volkskrant 2-7-1977. Door de eeuwen trouw bleef overheersen. Ambon miskend.
2001-120 2-7-1977. Bezette school gaat tegen de vlakte. Schoolkinderen uit Bovensmilde gaan naar school in Assen. 
20-7-1977. Gegijzelden zijn tevreden over vergoeding regering.
2001-121 Nieuwsblad v/h Noorden 26-7-1977. Middenstanders lijden nog onder gijzeling Rommel rond bezette school nog niet opgeruimd.2001-116 Nieuwsblad v/h Noorden Middenstanders lijden nog onder gijzeling.
2001-122 Asser en Drentse courant 30-7-1977 Bovensmilde is voor ons onleefbaar geworden.
B
2001-123

4-8-1977 Oudere Molukkers moeten jeugd weer in gareel brengen.Molukkers brengen zichzelf in het isolement. 10-8-1977. Kinderen in Bovensmilde kunnen het normale leven weer beginnen.

2001-124 Volkskrant 13-8-1977. ook positie Manusama discutabel.
2001-125 Nieuwsblad v/h Noorden 30-8-1977 Deel 1,2 en 3. De angst, Hoe het kwam, De kloof.
2001-126 Nieuwsblad v/h Noorden 2-9-1977. Een trein kun je na de kaping wegslepen, een dorp niet.
2001-127 Nieuwsblad v/h Noorden 3-9-1977. Bovensmilde explodeert met rellen. 
2001-128 Nieuwsblad v/h Noorden 7-9-1977. Zuid Molukse jongeren: Regering maakte zich schuldig aan terrorisme. 
2001-129 Verslag proces. Schoolbezetter ook leider treinkaping.
2001-130 Nieuwsblad v/h Noorden 8-9-1977. Assen graaft zich in. 1500 Molukkers verwacht. Nacht vol branden en schietpartijen. Schim van grootvader hield me tegen. Veldslag in Molukse wijk van Assen.
2001-130 Nieuwsblad v/h Noorden 8-9-1977 Veldslag in Molukse wijk van Assen.
2001-131

Nieuwsblad v/h Noorden 9-9-1977. Dokter Tan: In beleidscentrum ontbrak Molukker 

2001-132  Nieuwsblad v/h Noorden 10-9-1977.Gevecht tussen politie en Molukkers.
2001-133 Nieuwsblad v/h Noorden 13-3-1978. Provinciehuis in Assen bezet door 5 Molukkers, 3 gewonden.
2001-134 Nieuwsblad v/h Noorden 14-3-1978. Grimmig verloop van actie verwacht. Twee bemiddelaars in Provinciehuis. Zendamateurs redden leven persfotograaf.
2001-135 Trouw 14-3-1978. Zeker 70 gijzelaars in Provinciehuis. Vrije aftocht met vliegtuig voor vanmiddag 2 uur geëist . Nieuwsblad v/h Noorden 14-3-1978.
2001-136 Nieuwsblad v/h Noorden 15-3-1978. redding was op het kantje af. Moord: 20 jaar of levenslang. Uit kelder via gang ontsnapt.
2001-137 Diverse nabeschouwingen na ca 25 jaar van de kapingen.
2001-138 De Molukse kant.
2001-139 Diverse papieren rond de gijzelingen uit Bovensmilde.
2001-140 Ongedateerde krantenknipsels over de gijzelingen. 1
2001-141 Ongedateerde krantenknipsels over de gijzelingen. 2
2001-142 Elsevier. De gijzelingen.
2001-143 De geheime Zuidmolukse eisen. Voorstellen dr. Tan vonden geen genade.
2001-144 Nieuwsblad v/h Noorden 31-12-1977. Bewogen beelden van de gijzelingen.
2001-145 Kritiek op nazorg van gijzelaars.
2001-146 Algemeen Dagblad. 31-12-1977. Bovensmilde blijft bang.
2001-147

 Copyright © de Smilde 2011-2023