2000 Cultuur - Molukkers

2003 Archief bevat de volgende stukken betreffende werkproject voor Zuid-Molukkers

2003-01

Gedeelte brochure. VI De KNIL-militairen

2003-02  Gedeelte brochure. II Ambon en het KNIL .
2003-03 Iccanbrief uitgave van de stichting Iccan te Driebergen, december 1972 Inhoud: werk en Zuid-Molukkers
2003-04 Iccanbrief uitgave van de stichting Iccan te Driebergen , juni 1975. Inhoud: jeugdwerkloosheid en Zuid-Molukkers.
2003-05  Uitgave van de stichting Iccan te Driebergen, gedeelten uit een brochure met de titel "Ambon"van Ds G.Heeringa.
2003-06  Zuid-Molukkers, wie zijn zij, waar komen ze vandaan enz. Uitgegeven door Stichting Tjenke Muda te Gennep. 
April 1977.
2003-07 Dusung en Ladang, niet gedateerd. De inhoud heeft betrekking op mondelinge gegevens en op de doctoraal studie van Ch.F. van Fraassen.
2003-08 De problematiek van de Molukse minderheid in Nederland. Regeringsnota Opgesteld na de gijzelingen in Bovensmilde en de Punt 26 januari 1978.
2003-09 Onderwijs en Molukkers. Uitgegeven door Raja Drenthe. Februari 1978
2003-10 Molukkers en arbeid. Uitgegeven door Raja Drenthe. Maart 1978.
2003-11

Bovensmilde, hoe verder. Voorlopige voorstellen voor een nader beleid Voorbereidingscomm. Smilde. April 1978.

2003-12  Molukkers en hulpverlening. Uitgegeven door Raja Drenthe. April 1978.
2003- 13 Uitnodiging vergadering Dusun-Eekhout, niet gedateerd. Dusun-Eekhout een werkervarings en scholingsproject 
1984-1986.
2003-14  Verslag vergadering Dusun-Eekhout 13 juni 1984
2003-15 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 8 november 1984 
2003-16 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 29 augustus 1984
2003-17 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 26 november 1984
2003-18  Verslag vergadering Dusun-Eekhout 14 januari 1985
2003-19 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 11 februari 1985
2003-20  Kort verslag overleg met gemeente Smilde 21 februari 1985
2003-21

Verslag vergadering Dusun-Eekhout 25 februari 1985

2003-22 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 11 maart 1985
2003-23 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 28 maart 1985
2003-24 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 23 april 1985
2003-25 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 23 mei 1985
2003-26 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 4 juni 1985
2003-27 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 27 juni 1985
2003-28 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 22 augustus 1985
2003-29 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 26 september 1985
2003-30 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 24 oktober 1985
2003-31

Verslag vergadering Dusun-Eekhout 28 november 1985

2003-32 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 23 januari 1986
2003-33 Verslag vergadering Dusun-Eekhout 6 maart 1986
2003-34 

Verslag vergadering Dusun-Eekhout 27 maart 1986

2003-35 

Verslag vergadering Dusun-Eekhout 23 april 1986

2003-36 

Verslag vergadering Dusun-Eekhout 29 mei 1986 

2003-37

Verslag vergadering Dusun-Eekhout 26 juni 1986 

2003-38 

Verslag vergadering Dusun-Eekhout 25 september 1986

2003 39

Verslag vergadering Dusun-Eekhout 23 oktober 1986

2003-40  Verslag vergadering Dusun-Eekhout 17 december 1986
2003-41 

Ontwerpbrief aan fa. Uitterdijk Twijzelerheide, 14 oktober 1985. Antwoord op een brief met een offerte, voor het plaatsen van een schuur.

2003-42 Verslag overleg Opbouw Drenthe en Dusun-Eekhout, 6 november 1985, over zonne douches, windmolens.
2003-43 

Brief van Opbouw Drenthe aan verschillende instanties o.a. Dusun-Eekhout, 19 november 1985. 
Integratieproject, werkervaring en scholing in installatietechniek en tuinbouw.

2003-44  Ontwerp akte oprichting stichting Dusun-Eekhout van notaris J. Huisman, 25 februari 1984.
2003-45  Adressenlijst bestuursleden Dusun-Eekhout
2003-46 Toestemming om aardappels te mogen poten.
2003-47  Boodschap aan het Nederlandse volk, geschreven door Molukse jongeren.
©de Smilde 2011-2014