1100 Gezondheidszorg

1101-019 Spaarbankboekje 1974 - 1981/ Contributierekening 1982/1983 / Renterekening 1978 - 1982

Een map, inhoudende een spaarbankboekje over de jaren 1974 - 1981, een envelop met afschriften van de contributierekening over de jaren 1982 - 1983 en een map met bankafschriften van de Rijkspostspaarbank over de jaren 1978 - 1982

©de Smilde 2011-2014