1300 Landbouw

1301-016 Kavelruil “Kymmelswijk”

A getekende kaart oude situatie [duplo]
B getekende kaart nieuwe situatie [duplo]
C lijst van deelnemers en de kosten
D lijst met berekeningen en verrekeningen kosten en werkzaamheden
E evaluatie overzicht kavelruil
F verklaring van verkoop landerijen
G verklaring van geen bezwaar van Staatsbosbeheer
H overeenkomsten van verkoop gronden
I adreslijst deelnemers 1-9-1980
J opgave van nog te betalen bedrag aan deelnemers
K uitnodiging ondertekening overeenkomst kavelruil plus inbreng en toewijzing
L overeenkomst met handtekeningen van deelnemers
M ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil 16-3-1983

©de Smilde 2011-2014