1300 Landbouw

1301-021 Kavelruil “Wolvenberg”

A omgevingskaart van de kavelruil
B getekende kaart oude situatie
C getekende kaart nieuwe situatie
D getekende kaart van plan van voorzieningen
E lijsten met naam deelnemer, inbreng en toedeling
F bericht van geen bezwaar van Staats Bos Beheer
G evaluatie overzicht
H kostenraming aanpassingswerken
I aantekeningen wat nog te betalen of ontvangen
J overeenkomst met handtekeningen deelnemers
K ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil, 24-2-1962 [duplo]

©de Smilde 2011-2014