1300 Landbouw

1301-023 Kavelruil “Vorrelveen”

A omgevingskaart van kavelruil
B getekende kaart van oude situatie
C getekende kaart van nieuwe situatie
D getekende kaart van plan van voorzieningen
E toelichting op de kavelruil
F kostenraming werken en subsidies
G klad met afrekening Meints
H overeenkomst met handtekeningen van deelnemers
I ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil 3-4-1984

Copyright © de Smilde 2011-2023