1200 Recreatie, evenementen

1203 Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Hoogersmilde en omgeving

1203-001 Statuten Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Hoogersmilde en omgeving Vastgesteld op 07-10-1957 opgericht 1954 einde 1983.
1203-002 Huishoudelijk reglement. Vastgesteld op 07-10-1957
1203-003 Bundel papieren bevattende correspondentie tussen VVV en Gemeentebestuur, notaris en N.V. De Lagelanden, over de bouw van zomerhuisjes te Hoogersmilde. En een vraag van Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds naar de mogelijkheid voor het laten bouwen van zomerhuisjes voor hun personeel. Van 09-12-1958 tot 22-05-1959
1203-004 Bundel papieren bevattende correspondentie tussen N.V. v.h. H. D. Wijbregt en Co, gemeente bestuur, Vlamings Bouwbedrijf, V.V.V., en notaris Wemes over de bouw van dezelfde zomerhuisjes. De Lage Landen hield zich niet aan de gemaakte afspraken. Een kopie van de notariële akte van de verkoop van de grond en de bouw van de zomerhuisjes. Van 09-09-1959 tot 06-07-1960. Verder nog enkele aanvullende bepalingen en een verklaring dat de heer L. Moesker 600 gulden heeft betaald tegen 4 % rente. Bedoeld als aankoop van hakhout op het recreatie terrein.
1203-005 Schrijven van de N.V. Mij. Tot aanleg en exploitatie van Laagspanningsnetten te Groningen over de kosten van aanleg voor de zomerhuisjes.
Van 05-10-1961 en 27-02-1962. Schrijven met een verdeling der kosten over de eigenaars van de zomerhuisjes op 07-08-1962. En een aanmaning dat het betaald moet zijn voor de einddatum van 01-02-1963.
1203-006 Schrijven van de N.V. Mij. Tot aanleg en exploitatie van Laagspanningsnetten te Groningen van 25-06-1963. Onderwerp Betaling aansluitkosten bungalows.
1203-007-01 Bouwtekeningen en indeling van het bouwterrein van de zomerhuisjes van Vlamingsbouwbedrij
1203-007-02 Bouwtekeningen en indeling van het bouwterrein van de zomerhuisjes van Vlamingsbouwbedrij
1203-007-03 Bouwtekeningen en indeling van het bouwterrein van de zomerhuisjes van Vlamingsbouwbedrij
1203-007-04 Bouwtekeningen van een bungalow van Houtbedrijf A. Hamersma, Leeuwarden
1203-007-05 Bouwtekeningen van een bungalow van Houtbedrijf A. Hamersma, Leeuwarden
1203-007-06 Bouwtekeningen van een bungalow van Houtbedrijf A. Hamersma, Leeuwarden
1203-007-07 Bouwtekeningen van Sybra bouw, Breda.
1203-007-08  Bouwtekeningen van Sybra bouw, Breda.
1203-007-09 Tekening van de hele oppervlakte van het bungalowpark met ligging van de huisjes en de namen van de toenmalige eigenaren.
1203-008 Notulenboek 1954 - 1966
1203-009 Notulenboek 1969 - 1978
1203-010 Notulenboek 1979 - 1994
©de Smilde 2011-2014