1501 Schaakclub Bovensmilde Notulenboek

A Verslag van de oprichtingsvergadering 21 febr. 1970 met namen aanwezigen.
B Notulen ledenvergadering van 1972 t/m 1984 en 1986 t/m 1994.
C Financiëel verslag over de jaren 1974 tot en met 1996.
D Competitie verslag 1e en 2e periode van groep 1 en 2 over 1974 en 75.
E Verdeling van de kas over de in 1996 leden der vereniging.

©de Smilde 2011-2014