1502 Visclub Hengelvereniging "De Brasem"

1502-001 Kopie van het notulenboek van "De Brasem" te Hoogersmilde. Van 2 maart 1933 tot 10 juni 1940.
Notulen van de ledenvergaderingen. Halverwege de bestuursvergaderingen van 18 maart 1933 tot 21 mei 1941.
Op de achterste bladzijde de notulen van een gecombineerde vergadering met het bestuur van Assen.
   
   
   

Copyright © de Smilde 2011-2023